Dictionaries | References

तारे तुटणें-तोडणें

असंबद्ध, वेडेपणाचें भाषण करणें
मूर्खासारखे बोलणें. ‘मूर्खत्‍वाचे तुटती तारे।’ -विक ३. ‘या व्याख्यानांत त्‍याने काय काय तारे तोडले आहेत म्‍हणून सांगू!’ -विक्षिप्त २.५.

Related Words

तटका तोडणें-तोडून टाकणें   तीळ तुटणें   छातीचे बंद तुटणें   तारे तुटणें-तोडणें   तुटणें   जीव तुटणें   अकलेचे तारे तोडणे   अक्कलेचे तारे तोडणें   अंदाजी तारे तोडणें   पिढया तोडणें-तुटणें   तारा तोडणें   अस्मान तारा तुटणें   मन तुटणें   तारे   अंगावर तुटणें   ठिकाणचा तुटणें   टांगड्या तोडणें   तटका तोडणें   पोटांत तटातट तुटणें   भरंवसा-भरवंसा तुटणें   मूळ तुटणें   दावा तोडणें   खाण्या तुटणें   जीव तोडणें   अंगरखा,अंगरख्याचे बंद तटातट तुटणें   आकाशाची दोरी तुटणें   अन्न तुटणें   अंगीं तुटणें   पाणी तुटणें   लंगर-लंगर तोडणें   भाग तुटणें   पाणी तोडणें   ताल तोडणें   पलटण तोडणें   घर तुटणें   भीड न तुटणें   मीठ तोडणें   फांसा तोडणें   तारे तोडणे (अकलेचे)   शेत तोडणें   दुघास,दुघाला तुटणें   शीर घेणें-काढणें-तोडणें-देणें   लावणी-लावणी तोडणें   शिरा-शीर तोडणें   शैल-शैल तुटणें   तडकशीं तोडणें-धरणें   पाय तोडणें   देह तुटणें   रसद तोडणें   सांगड तोडणें   अक्कलेचे तारे तोडणें   अंगरखा,अंगरख्याचे बंद तटातट तुटणें   अंगीं तुटणें   अंदाजी तारे तोडणें   अन्न तुटणें   आकाशाची दोरी तुटणें   खटला तुटणें   घर तुटणें   जीव तुटणें   जीव तोडणें   टांगड्या तोडणें   ठिकाणचा तुटणें   तटका तोडणें   तटका तोडणें-तोडून टाकणें   तुटणें   तडकशीं तोडणें-धरणें   तारा तोडणें   ताल तोडणें   तीळ तुटणें   तोडणें   दुघास,दुघाला तुटणें   दावा तोडणें   नाद तुटणें   पलटण तोडणें   पाणी तोडणें   पाय तोडणें   पिढया तोडणें-तुटणें   पोटांत तटातट तुटणें   पोटांत तोडणें   फांसा तोडणें   भरंवसा-भरवंसा तुटणें   भाग तुटणें   भीड न तुटणें   मूळ तुटणें   मीठ तोडणें   रसद तोडणें   लंगर-लंगर तोडणें   लावणी-लावणी तोडणें   लोलंगत-लोलंगता तोडणें   शेंडयावर बसून झाड तोडणें   शेत तोडणें   शिरा-शीर तोडणें   शीर घेणें-काढणें-तोडणें-देणें   सांगड तोडणें   हात तोडणें   हातावर देऊन कोंपरावर तोडणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP