Dictionaries | References

चढती वेळ or ळा

A dictionary, Marathi and English | mr  en |   | 
caḍhatī vēḷa or ḷā f Rising time; the morning and the forenoon. 2 Prospering time.

Related Words

चढती वेळ-वेळा   वेळ-वेळ अवेळ   गायचो वियेंवचो वेळ, पाड्याक तिका बायल करचो वेळ   चढती कळा   काळ (= वेळ)   चढती वेळ or ळा   चढती मुद्दत   चढती उतरती कमान   चंचळवेळ or ळा   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   वेळ निघून जातो पण शब्द राहतो   उद्योग वेळ-वेळा   चढती मुदत   चढती कमाण   चढती भांजणी   सा ब ळा   वेळ मारुन नेणें   उतरती वेळ-ळा   इंगळ-ळा   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   सुळीं द्यावयाची वेळ   चढती हळद   चढती पायरी   वक्ताची वेळ   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   मेखला-ळा   हिताळ or ळा   जेथें फुलें वेंचली तेथें शेण्या वेंचण्याची वेळ येणें   वेळार वेळ, शिगम्यार खेळ   ढोबळ or ळा   फाळ-ळा   मनुष्यकला-ळा   एक वेळ मूल पोळे परी, अग्नीची भीति घरी   विसाळ or ळा   उतावळ-वीळ-वेळ   अर्गला-ळा-ळ   दिसायला काम नाहीं आणि बसावयाला वेळ नाहीं   निरवानिरवीची वेळ   प्रळयचपला or ळा   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   वेळ मारणारा-माऱ्या   होती आली वेळ म्हणजे गाजराचें होतें केळ   जेव्हां येते वेळ, तेव्हां होतें गाजराचें केळ   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   गेली वेळ पुन्हां येत नाहीं, सदां सुख मिळत नाहीं   धुरला or ळा   वेळ ना वार, खादाड मागे जोगवा   जेथे मोहरा वेंचल्‍या तेथे गोंवर्‍या लावण्याची वेळ येणें   एक वेळ थुकी वडयली ती परतून गिळतात?   एक वेळ पदद्वार, घडल्या करी निरंतर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP