Dictionaries | References

ग.ह.पाटील

Related Words

      नांगरे पाटील   पाटील परांगदा होणें   ह ट्ट   कांही नसो पण दादला पाटील असो   सौ भ ग   श्रीच्या मागोमाग ग येतो   पाटील   डीक-ग   कांहीं नसो पण पाटील दादला असो   ह वा ई   ग ज   उतरंडीला नसेना दाणा, पण दादला असावा पाटील राणा   पाटील चावडींत बसणें   कां ग बाई धांवती, काल निघाली सवती   ग ची बाधा   शार्ङ् ‍ ग   भोळा-भोळा ग बाई भोळा अन् सगळया पापांचा गोळा   शिळोत्तरा पाटील   लाटणें-लाटया गंगाजी-गोमाजी-कारभारी-पाटील   पोरानें केली चोरी, पाटील झाला न्यायाधिकारी   दे ग बाई जोगवा! म्‍हटल्‍यानें कोणीहि देत नाही   तूं मर ग भाजे, मी नवरा साजे   वाग ग सुने पहिल्यासारखी, मी हो सासुबाई तुमच्या सारखी   भं ग होणे   ढों ग   हं ग   दे ग बाई जोगवा ! म्हटल्यानें कोणी देत नाहीं   भोळी ग बाई, लुगडयावर मागते चोळी, खायला मागते पुरणपोळी   घाईत घाई, विंचू डसला ग बाई   सासूचे गुण घे ग सुने, नेसग जुनें दानखडें   दे ग बाई जोगवा ! म्‍हणून कोणी भीक घालीत नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP