Dictionaries | References

(गो.) सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय

सासू पहा.

Related Words

जळता पाय जाळणें   पाय उतारार्‍यां आणणें-येणें   गळ्यात तंगड्या-पाय येणें   कुल्‍याला पाय लावणें   पापानें पाय धुणें   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   पांगळाक पाय आयले, गुवांक पडले   गादीला पाय लावणें   कुत्र्याच्या शेंपटीवर पाय देऊं नका   पाय भुईला-भुईशीं लागणें   पाय मोकळा-ळे करणें-होणें   पायांत पाय, त्याचा जन्म व्यर्थ जाय   पायांवर पाय ठेवणें, देणें   दिलेलें नाका नातिलें (होगडायिले) जाय   पाय धरुन ओढणें   मुखार-मुखार गेलेल्याक पाय आदळयारि माकशी आशिल्यानें जागी जांवका   मरुंक लागल्यार चेडे उरनात, आनी जेंवक लागल्यार मुडे उरनात   मायनं फोडल्यार मातीयेचे, सुनेनं फोडल्यार तांब्याचे   घरचें खांवचें आनि भायलें करचें, कारण कितें   घोवानं म्‍हटली रांड आनि जग म्‍हणतां सांड   पैशा हाड्‌लॅ घावन आनि जेवतलॅ जालॅ बावन   मायेबगर ओंवी यना आनि शिरेबगर रगत यना   खरपून खाज काढता आनि चावून चिकट करता   कितलेंय जोडले तरि लुगटां बांदुन मरुंक जाय   पोळॉ काट्टयाचें चेंमुड काडूं जाय   दाढी धरून टांचा, पाय तुडविणें   पायरीस पाय लावणें   अपनष्ट - अपनष्टपती आनि बाईल नासिल्ल्याक भुरगी किती   नाकशिमर्‍या लज्‌ ना, आनि काल उलयिल्लॅं आज ना   काळा कोळसा दुधें धुतला तरी फळ काय। रंग त्‍याचा काळा नच जाय।   तिसरा पाय   वाटेचा पाय-वाटेचें पाऊल आड वाटेस पडणें   सख्या सासूला लागला पाय, मामेसासू रागानें जाय   पाय उचलणें   आढ्याला पाय लावून निजणें-झोप घेणें   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   शीं करतली शिल्लीना आनि का करतलो कावळो ना   न्हय भली म्हण बांय भली न्ही, बांयचे बगले गॅल्या राजू जाय   दोराला पाय लावणें   पाय वरपणें-ओरपणें   हात पाय लुले, पण जीभ चुरचुर बोले   दैवाची भोपळी आणि चारी पाय मोकळी   भांगराऽ दाय, वंटीऽ आधार जाय   जे जाय जावा, ते पाछा नहि आवा   संसाराचें ओझें मनाचें, पाय धरा विठोबाचे   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   (गो.) जेवरे पुता वाटींत माका गोड करटींतु   (गो.) तवो तापिल्‍या वेळारि रोटि भाजून घेवंका   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP