Dictionaries | References

(गो.) उंदीर हागतलो किते नी शेणो थापतालो किते

उंदीर तो केवढे शेण घालणार व त्याच्या गोवर्‍या त्या काय होणार. अल्प वस्तू पाहून महत्कार्य घडण्याची आशा व्यर्थ होय. मुंगळा गुळाची ढेप काय आणणार हे त्याची कमरच सांगते. अंधळ्याची धांव कुडावेरीं.

Related Words

(गो.) उंदीर हागतलो किते नी शेणो थापतालो किते   उंदीर बडयतां शेंपडी, घर रिकामें   हॅ बिळा माल्ला खिळा, उंदीर चल्लॉ दुसर्‍या बिळा   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   (गो.) करणें थोडे उलवणें चड   डोंगर व्याला, उंदीर झाला   उंदीर सापळ्यांत पडे, लक्ष त्याचे मृत्यूकडे   गांडीक ना गांडेपोतें, नी कौतुकाने व्हाकोल हाडली खातली कितें?   आधी असलेला इट, मागीर झालो वेय. मागीर किते?   उंदीर भाजुंक मीठ ना   मडकई नी कुंडईक बखेडे   कोणाच्या खाडाक पेटलो उजो नी (कोण म्‍हण्टामात्तशि) विडी पेटैता   बोकडेची नी मारेकर्‍याची दोस्तीशी   घाटार घोडे नी गोव्यांत व्होडे   रेडेपाडे झगडतात नी झाडांपेडांर काळ   उंदीर श्र्वास घेती, पळूनियां जाती   पिशा आनी किते शिंगां असतात   मांजर करी एकादशी, उंदीर मारून भरी कुशी   उंदीर नाहीं मावत बिळांत आणि शेपटाशीं बोरकाट्या   मांजराला उंदीर साक्ष   लग्नय ना नी फोंतूय ना   जिभलेन केले नी फाटलेचेर आयले   कांडल्‍याबगर फोव न्हय, नी मारल्‍याबगर घोव न्हय   कोलो उशेलांत पडलो (गो.)   गांवांत दाखवी मिजाशी, घरांत उंदीर उपाशी   बायलबोलो (गो.)   डोंगर कोरला, उंदीर काढला   सुपांतले हंसतात, आधणांतले तपेल्यांतले रडतात-(गो.) सुपांतले हांसतात, ओल्लेंतले रटटात   डोंगर पोखरून उंदीर काढणें   बोचक्यांतला उंदीर   कट्टें नातिल्‍या भुतानें भोवंतचि आसचें (गो.)   पेंगतें मांजर उंदीर घरीत नाहीं   खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा   भाविणीच्या माथ्यांत खोवली कळी, नी भावीण नाचते सगळी माळी   नवरा बायकोंचे भांडण नी मिटवला आं   मुकें जेवावें नी मनीं समजावें   वांगड-वांगड केलों नी धगड झालों   भरती नंतर सुकती नी सुकती नंतर भरती   एकाच लेंडाचे तुकडे, एक परमाळतलो नी एक घाणतलो   न खादी नार नी पायलीचा आहार   टाकलें पटकूर, नी निजलें बटकूर   आपण मेले आणि (नी) जग बुडाले   धरलें तर चावतें नी सोडलें तर अंगावर येतें   सूनमुख बघून झाली गार, नी पुढें फजितीस नाहीं पार   घोव जाता उडत, नी बायल येता रडत   देव देतो नी देवाचार अडवा येतो   पाणी(नी)तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया-मिलुंगा-मिलावेगे वैसा   आदवेची पदवी, नी कोंबड्याक गादी   पुता हातीं व्यवहार बाप कष्टी जाय, नी सुने हातीं संसार सासू फटके खाय   रांडेचो नाद, नी जगाशीं वाद   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP