Dictionaries | References

गेला मेला संपला-गतला


ज्‍या गोष्‍टीचा मागमूसहि राहात नाही अशा गोष्‍टीबद्दल म्‍हणतात.

Related Words

कुणबी मेला भुतानें, ब्राह्मण मेला वातानें   सखाहि गेला न्‍ टकाहि गेला   हलामला-हला मला दिवस भला, धनी मेला तर बोडा गेला   अहेवेचा मेला, खेळायला गेला   पाद गेला, बोचा आवळला   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   बापापरी बाप गेला बोंबलतापरी हात-ओठ गेला   बापापरी बाप गेला, शंख वाजवितां हात गेला   काल मेला आणि आज पितर झाला   आगरांत गेला आणि पांगारा आणला   पळ गेला कोकणां (त), तीन पानें चुकेना (त)   पळस कोठेंहि गेला तरी त्यास पानें तीनच   धडा गेला तरी हरकत नाहीं पण पासंगाला जपावें   लांडगा आला भेटीला, कुत्रा गेला गांवाला   सोंग ना शास्तर, हागायले गेला मास्तर   कातबोळाला गेला आणि बारशाला आला   कंगालाच्या घरीं कंगाल गेला   पोटशूळ गेला, कपाळशूळ उठला   टाळ गेला, मांदळ गेला माझा धेंडा नाचूं द्या   आला वारा गेला वारा, कोण कुणाचा सोयरा धायरा   सुनेचा मेला मावसभाऊ आणि चेडवाची मेली जाऊ, बाहेरची पीडा बाहेर   दोहों घरचा पाहुना उपवासी (मेला)   हत्ती गेला शेंपूट उरलें   बाबा गेला आणि दशम्याहि गेल्या   सुंठीवांचून खोकला गेला   लुका-समुद्रास गेला लुका तों सुका   देश गेला, परदेश गेला. शीक माझी कहाणी.(water) वाटर म्हणतां प्राण गेला, खाटखालीं पाणी   घोडा मेला म्‍हणून गाढवाला नाहीं सुतक येत   तेल्‍याचा मेला बैल, आणि परटीण जाते सती   शेला पांघरला आणि हिंवानें मेला   जन्मा आला हेला, पाणी वाहतां (वाहतां) मेला   तेरे उपर मेला पाव, थोटा म्‍हणे मी राव   आजा मेला नातु झाला, जमाखर्च बरोबर   औषधावांचून खोकला गेला   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   बैल गेला, झोपा-झांपा केला   ज्‍याची त्‍याला आवडली, आणावयास गेला तो म्‍हणे काळी   करायला गेला गणपति, झालें केलटें (केलडें)   दिवस गेला नागव्यानी आणि नाहतांना पडदणी   सर्प गेला घसरण राहिली   आला-ली-लें गेला-भला   बायको गेली कर्जानें, आपण गेला व्याजानें   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   गेला बाजार तरी   तळ्याच्या कांठीं गळ टाकला, उद्योगाविण वायां गेला   गणपति करावयास गेला तों माकड झालें   दिवस गेला उटारेटीं मग दिव्यांत कापूस रेटी   पडल्या कृत्तिका रोहिणी, तर मृत गेला शयनीं   वधू न्हाली झाली आणि वाफा शिंपला गेला   जन्मा उपर खाल्‍लें पान, थुंकतां थुंकतां गेला प्राण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP