Dictionaries | References

कोंबडे-रात-रात्र


पहाटे कोंबडा आरवण्याची वेळ
पहाटे चार वाजण्याची वेळ
जवळ जवळ प्रहर रात्री शेष राहण्याची वेळ.

Related Words

रात   रात्र   दिव्यानें रात्र, दिवस काढणें   कोंबडे-रात-रात्र   कत्तलाची रात्र   रात माका पेट   रात गय और बातही गये   जसा भोग्‍या भेटेल तशी रात्र उजडायची   यजमान भेटेल त्याप्रमाणें रात्र काढली पाहिजे   रिकाम्या पोटास कान नसतात व रात्र ही शहाणपण आणते   रात्र-वैर्‍याची रात्र जाणें   सारी रात मूर्खाची, एस घडी चतुराची   नागड्यापाशी उघडें गेलें, सारी रात्र हिंवानें मेलें   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   रात्र थोडी आणि सोंगें फार   शहाण्याची एक बात, मूर्खाची सारी रात   शहाण्यास एक बात, मूर्खाला सारी रात   सारी रात्र जागली आणि शेंगावांगी रांधलीं   सारी रात्र-रात जागली, शेंगा-कांदे वांगीं रांधलीं   दिवसाची रात्र व रात्रीचा दिवस करणें   रात्र-त्रि   मरणाला रात्र आडवी करणें   मरत-मरती रात्र झाली   उघड्या डोळयाने रात्र काढणें   दिवसाची रात्र, रात्रीचा दिवस   काळी रात्र or काळी शिळी रात्र   काळोखी रात्र   कोंबडे झाकले म्‍हणून तांबडे फुटायाचें राहात नाहीं   सारी रात दळी आणि चाळणींत भरी   शहाण्याची रात आणि मूर्खाची हयात   मुरखकी सारी रात, चतरकी एकच बात   सारा दिन उरनि उरनि, रात चरखा परनि   फुकट झवा, सारे रात दिवा   सार्‍या रात सांगितली गीता, रातचा गोंधळ बरा होता   कवडीचें तेल, कवडीची वात, दिवा जळो सारी रात   पिशाच्या हातांत दिली वात, पिशे नाचता सगळी रात   चार दिनकी चांदणी, फिर अंधेरी रात   सारी रात्र जागली आणि वांगें भाजी रांधलीं   नागव्यापाशीं उघडा गेला सारी रात्र हिंवानें मेला   मध्यान्हरात-रात्र   अंधळ्यास रात्र काय आणि दिवस काय   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   मरती रात्र   मरती रात्र झाली   शेंग-सारी रात्र जागली, शेंगावांगीं रांधलीं   कत्तलची रात्र   रात्र थोडी, सोंगें फार   नागव्याकडे उघडें गेलें, रात्र सारी हिंवानें मेलें   भोग्या मिळेल तशी रात्र काढावी   दमडीचें तेल. सारी रात्र दिवा, उरलें सुरलें माझ्या झुलपाला लावा   काळुंखी रात्र   रात्र   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP