Dictionaries | References

कावडी.बाबा

Related Words

बाबा   बाबा पुता करणें   कावडी   दादा बाबा करणें-बाबा पुता-बाई करणें   बाबा-बाबा खाऊन उठणें   बाबा जाणें संक्रांत जाणें   जेव रे पुता (बाबा) वाटींत, म्‍हणे मला नरटींत गोड लागतें   बाबा बाह्मण-आई सवाष्ण, सुवासीन   बाबा गेला आणि दशम्याहि गेल्या   दादा रामराम, बाबा रामराम   आई आई बाबा आले, आले तुला खेळवायला अन् मला लोळवायला   बाभळीचा कांटा, बोरीचें साल, बाबा कशाचा पैसा आणि कशाचे लाड   खांवक मी जाणा, दिंव्‌क माझॉ बाबा जाणा   नागवलासरे बाबा, नागवल्या आयाबाया   महादेव बडादेव, सब देवनका बाबा   दादा बाबा मला करा, पण ठकवूं नका जरा   बाबा गातो नि सोमा ऐकतो   बाई आली पणांत, आणि बाबा गेला कोनांत   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP