Dictionaries | References

कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें

१. नशीबास दोष देणें
हतभागी म्‍हणून स्‍वस्‍थ बसणें. २. दुःख काळजी आश्र्चर्य वगैरेमुळे हताश होऊन स्‍वस्‍थ बसणें. ‘तुम्‍ही दोघेहि सदोदित कपाळाला हात लावून रडत बसत असतां.’ -हामुबा ८२.

Related Words

कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   बत्ती लावणें   जीव लावणें   नाकाला धाका आणि कपाळाला थुंका   लात-लाथ-लाथ मारणें   हात मारणें   देवावर हात ठेवणें   कंठास लावणें   पुराण-पुराण काढणें-चालविणें-मांडणें-लावणें-सोडणें   लाकडास भाकड जोडणें-लावणें   वरण-वरण लावणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   काडीनें औषध लावणें   कपाळीं लिहिलेलें असणें   डोळ्यांस पाणी लावणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   लावणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   कांडेंपेरें लावणें   कानास खडा-डी लावणें   ताव देणें-मारणें   नांगी मारणें   हांक मारणें   हात लावणें, हातभर लावणें   हात (ता-तो) फळी   (मुलगा-मूल)पाटीवर घालणें, बसविणें, लावणें   गांडीवर फुली मारणें   जगाला लाथ मारणें   अक्षता लावणें   अंगीं माशा मारणें   अघाडी मारणें   अटकेवर झेंडा लावणें   अंडास लोणी लावणें   अपराधाच्या ओळी नाहीं दिसत कपाळीं   आ0 लावणें   आकाशाला झेंडे लावणें   आग मारणें   आडून गोळी मारणें   आधारास लावणें   उपकारांनी मारणें   उष्टया हाताने कावळा न मारणें   एक एक बात, नऊ नऊ हात   एका दगडानें दोन पक्षी मारणें   एका देवळांतले तेल चोरून दुसर्‍या देवळांत दिवा लावणें   (एखाद्या खाद्यावर) ताव देणें-मारणें   (एखाद्या वस्‍तूवर, पैशावर) ताव देणें-मारणें   कटास हात लावणें   कंठास लावणें   कंठास हात लावणें   कपाळीं कांटी लावणें   करडा हात   कुल्‍याला पाय लावणें   कांडेंपेरें लावणें   काडीनें औषध लावणें   कानास खडा-डी लावणें   कार्यास लावणें   कासे-कासेस लावणें   कोटिध्वज उभारणें-लावणें   खुंट्याच्या जोरानें दावे ओढणें-उड्या मारणें   खुंटी मारणें   खंडी लावणें   खरका मारणें   खश मारणें   खार लावणें   गादीला पाय लावणें   गिर्‍हाईक मारणें   गोळा मारणें   घरास आग लावणें   घाण-वास मारणें   घोडे मारणें   घोडीला घोडा लावणें   चूड-उचलणें-धरणें-लावणें   चुळचुळ लावणें   चार गोष्‍टी लावणें-करणें   चिमटी लावणें   चोपड्या गोट्यावर हेपल्‍या मारणें   छड्डू मारणें   छातीवर माती लावणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.