Dictionaries | References

एकच.प्याला

Related Words

हगलें ना (नाहीं) पोट गेलें एकच   भाटकारक एकच भाट, मुंडकाराक हजार भाटां   मुरखकी सारी रात, चतरकी एकच बात   मीण-मिणाक आनी घावाकूय एकच   चौदा इंद्र झाले तरी इंद्राणी एकच   कावळा उडण्यास-बसण्यास आणि ढांग मोडण्यास (एकच गांठ)   ताडाच्या झाडाखालीं दूध प्याला तरी तो ताडी प्याला असे लोक समजतात   आधीच मर्कट तशांतहि मद्य प्याला।   व्याह्या जावया तुपाचा प्याला, घरचा पाहुणा उपाशी मेला   सगळया फळ‍णेक एकच ‘ व ’   वाटींत सांडलें काय आणि ताटांत सांडलें काय, एकच   एकच कांकण, धन्याला राखण   कोणी लुटतात, कोणी फुटतात (एकच)   प्याला   एकच फोड दुखता, सगले आंगाक फोड जाल्यार खंय दुखता?   प्याला पिणें-घेणें   छपन्न देशचें पाणी प्याला आहे   जांवई न्हाला, वाफा पाणी प्याला   तहान लागल्‍यास मृत प्याला, तो भूक लागल्‍यास विष्‍ठा खाईल   पैसा नाहीं पाव आणा, मिळून अर्थ एकच   ऊठरे छंदा, एकच धंदा   शेंडीची आणि शेटांची रास एकच   लाखोश्री आणि भिकेश्री एकच   तेलीण सांचवी धारोधार, अल्‍ला नेतो एकच वार   कोन निघावयाची घाई आणि शष्‍पोत्‍पाटणाची घाई एकच   तेली सांचे धारोधार, खुदानी एकच वार   पांच अवतार एकच निर्धार:   भटाचें काय गृहस्थाचें काय, एकच   बार-तेली जोके तारोतार खुदा जोके एकच बार   ताटांत सांडले काय आणि वाटींत सांडले काय, एकच   एकच एक   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP