TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

"ऋ" Words

  |  
   ऋक   ऋक्ष   ऋक्ष II.   ऋक्ष III.   ऋक्ष IV.   ऋक्ष V.   ऋक्षदेव   ऋक्षपुत्र   ऋक्षरजस्   ऋक्षशृंग   ऋक्षा   ऋग्वेद   ऋग्वेदी   ऋच   ऋच II.   ऋचेयु   ऋचा   ऋची   ऋचीक   ऋचीक II.   ऋजु   ऋजू   ऋजुदाय   ऋजुनस्   ऋजूनस्   ऋजुभुजक्षेत्र   ऋज्राश्व   ऋजिश्वन्   ऋजिश्वन् (भारद्वाज)   ऋण   ऋणं कृत्वा धृतं पिब (पिबेत्)   ऋणकर्ता पिता शत्रुः   ऋणकरी   ऋण काढून सण-लग्न करणें   ऋणको   ऋणको धनकोची बायको   ऋणग्रस्त   ऋणंचय   ऋणज्य   ऋणत्रय   ऋण दिल्यावांचून फिटत नाहीं, आणि मरण आल्यावांचून सुटत नाहीं   ऋण फिटेल पण हीण फिटत नाहीं   ऋणमुक्त   ऋणवैद्युत   ऋणवैपण   ऋण, हत्या आणि वैर चुकत नाहींत   ऋणाईत   ऋणाईतस्वरुपी   ऋणादान   ऋणानुबंध   ऋणानुबंध, ऋणानबंध   ऋणानुबंधी   ऋणायतस्वरुपी   ऋणायत स्वरूपी   ऋणायीतस्वरुपी   ऋणिया   ऋणी   ऋत   ऋतु   ऋतू   ऋत II.   ऋतु II.   ऋत III.   ऋत IV.   ऋत V.   ऋत VI.   ऋत VII.   ऋत VIII.   ऋतुचर्या   ऋतंजय   ऋतजित्   ऋतुजित्   ऋतूंत ऋतू, वसंत ऋतू   ऋतुत्रय   ऋतूद्भव   ऋतुदर्शन   ऋतध्वज   ऋतुध्वज   ऋतध्वज II.   ऋतधामन्   ऋतुधामन्   ऋतधामन् II.   ऋतधामन् III.   ऋतुपर्ण   ऋतुपर्ण II.   ऋतु प्राप्त झाल्यावरी पतीची इच्छा लागे   ऋतंभर   ऋतुमंत   ऋतुमती, ऋतुस्नाता   ऋतेयु   ऋत्विज   ऋतुशांती   ऋतस्तुभ   ऋतसेन   ऋतु संपादणें   ऋतायन   ऋथु   ऋद्धि   ऋभु   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

dictysome

 • पु. जालकाय 
 • पु. डिक्टिओकाय 
 • (also called Golgi body) 
RANDOM WORD

Did you know?

aatmyathyatmya meaning
Category : Puranic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.