Dictionaries | References

"ऊ" Words

  |  
उन्हान पाण्यानें घर जाळणें      ऊ अक्षर   ऊ जों जोबथानाय   ऊ जों जोबनाय   ऊ टिचणें   ऊ विईल काय आणि लीख पिईल काय   ऊ विते काय आणि लीख पिते काय?   ऊ व्हिली ना आनि लिख जाली ना   ऊ हांखोजों जोबथानाय   ऊ हांखोजों जोबनाय   ऊँगना   ऊँगली   ऊँगा   ऊँघ   ऊँघन   ऊँघना   ऊँघाई   ऊँचा   ऊँचा उठाना   ऊँचा करना   ऊँचा किनारा   ऊँचा कुल   ऊँचा पूरा   ऊँचा सदन   ऊँचा होना   ऊँचाई   ऊँचाई पर   ऊँचा-नीचा   ऊँचापन   ऊँट   ऊँट गाड़ी   ऊँटकटारा   ऊँटकटीरा   ऊँटकटेला   ऊँटगाड़ी   ऊँट-गाड़ी   ऊँटनी   ऊँटवान   ऊँटहार   ऊँटहारा   ऊँड़ा   ऊं   ऊंः   ऊंघन   ऊंघना   ऊंघाई   ऊंच   ऊंच इमारतीचें   ऊंच काडप   ऊंचा   ऊंचा उठाना   ऊंचा किनारा   ऊंचा पूरा   ऊंचाई   ऊंचा-नीचा   ऊंचापन   ऊंट   ऊंटकटार   ऊंटकटारा   ऊंधा   ऊंस   ऊंस खातांना परंडाचा स्वाद पाहणें   ऊंस गोड कां संग (सांगात) गोड   ऊंस गोड झाला म्हणून काय जाळ्यासुद्धां खावा?   ऊंस गोड झाला म्हणून काय मुळ्यासुद्धां खावा?   ऊंस गोड झाला म्हणून मुळ्यांसकट खाऊं नये   ऊंस गोड, मुळ्या सोड   ऊंस दिसती वांकुडे। परी अंतरी रसाळ।।   ऊंस बाहेर दिसतो काळा, आंत रसाचा आगळा   ऊंस रंगणें   ऊंहुं   ऊंहूं   ऊकार   ऊकारः   ऊकारांत   ऊकारांती   ऊकारादि   ऊकारान्त   ऊख   ऊख मूल   ऊखचुसाई   ऊखन   ऊखन नदी   ऊखर   ऊखरजम्   ऊखल   ऊगिया   ऊचवड   ऊचा चौफेर   ऊछृङ्खल   ऊट   ऊट पक्षी   ऊटपटाँग   ऊटपटांग   ऊटपटांग बात   ऊटि   ऊटी   ऊठ   ऊठ की पळ बाहेर   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP