Dictionaries | References

उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें

वचन देणें
भाक देणें
प्रतिज्ञा करणें
मोठ्या दिमाखाने सांगणें
प्रौढी मिरविणें.

Related Words

उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   अक्कल सांगणें   देवावर हात ठेवणें   विसरत बोलणें   तीन तेरा नव बारा (सांगणें)   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   पायापुढें दोनच हात पाहणें   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   सलामीचा हात   किसका हात चले, किसकी जबान चले   उरावर बसणें   संवयेचो हात तॉंणा वता   हात चढणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   करणें थोडें, बोलणें-बडबड-बलबल-मचमच-वचवच फार   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   घरांत सात हात वेळू फिरतो   हात मारणें   हात (ता-तो) फळी   हात कापून देणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   हातावर हात मारुन पळून जाणें   हात फिरणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   खाल्‍लें पिल्‍लें, ढुंगणाला हात पुसले   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   वांई-वांई वैराट, बोलणें सैराट   पांटीभर बोलणें गुंजभर अर्थ   मूर्खाचें बोलणें, तरंगाप्रमाणें   बोलणें चालणें   बोलणें फोल झालें । डोलणें वायां गेलें ॥   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   करडा हात   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   घशांत हात घातला, परंतु सुका   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   हात लावणें, हातभर लावणें   मापटयावर हात घेणें   हात पडणें   मांडे केले, हात झाडले   कपाळाला हात लावून बसणें   बुद्धिवानाचा हात लांब   हात गोड कीं हाट गोड   कटास हात लावणें   पळी असतां हात कां पोळवावा?   दोहों हाताचे चार हात करणें, होणें   चोरीचे चौदा हात   अक्कल सांगणें   अडचणी सांगणें   अडव्यास खा0 बोलणें   उखाणा सांगणें   उठाळून बोलणें   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   उधार बोलणें   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   उरावर घेणें   उरावरचा हात   उलटून गोष्टी सांगणें   उलटून बोलणें   उसनी गोष्ट सांगणें   एक एक बात, नऊ नऊ हात   ओढून बोलणें   करडा हात   कोरडें बोलणें   खरपूस बोलणें-सांगणें   गार्‍हाणें बोलणें   गांवानांवाची हरकी देणें-सांगणें   घालून पाडून बोलणें   चढती गोष्‍ट सांगणें   जड सांगणें   जीभ चावणें-चावलीशी करून बोलणें   जीभ लांब करून बोलणें   जीव तोडून करणें-वागणें-सांगणें   टाकून बोलणें   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   तृणाचें शेकणें, मूर्खांचें बोलणें   दृढ छाती, सूक्ष्म दृष्टी, मृदु हात जाणें, अशीं असावीं शस्त्रवैद्याचीं लक्षणें   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दहीं दूध, तूप नी पोटार हात   दाहाचा हात   नरडीला हात देणें   नागव्या गोष्टी करणें-सांगणें   पडद्यानें शब्द बोलणें   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   फ बोलणें   बुद्धि करणें-सांगणें   बन्न-बन्नाखालीं बसून सांगणें   बनवून सांगणें   बनविणें-बनवून सांगणें   बुरडी बोलणें   बाप होऊन करणें-बोलणें   बारापंधरा करणें-सांगणें   बालबाल बोलणें-सांगणें   बोंबलणें-बोंबलता हात   बोलणें-उत्तर बोलणें   बोल बोलणें   बोली बोलणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP