Dictionaries | References

आशा.भाजेकर

Related Words

आशा   आशाभंगे होतो दुःखी, आशा पुरतां बहु सुखी   लाभापेक्षां भोळयाची आशा फार   आशा चळ्यारि आयुष्य चडतवे?   चड खाता ताका चड आशा   आशा आशिल्या साधूक, मीश्यो आशिल्या संन्याशाक नंबू नये   उंदराचा दांत आणि हत्तीदातांची (हस्तीदंताची) आशा   आशा सुटेना, देव भेटेना   कोणी देतां मोठी आशा, त्‍याची धरावी निराशा   दगडाचा दोर होत नाहीं आणि भलतीच आशा पुरी होत नाहीं   आशा जनीं नसती, छाती फुटूनियां जाती   आशा अमर आहे   आशा दुजाची करितो, खातापितां कष्टी होतो   आशा-तृष्णा-कल्पना पापिणी, घात मांडला माझा पांनीं   आशा देणें, निराशा करणें   द्रव्याची आशा हीच नशीबाची परिक्षा   आशा प्रीतीचें बंधारण, आहे मनाचे स्वाधीन   आशा कपाळ करंटी, लोक लागले पाठीं   आशा वेडी असते   ज्‍याची कोणाला आशा नाहीं तो गरीब   आशा पतिव्रता भली, सारा मुलुख पालथा घाली   आशा मेल्यावरी, कांहीं न राहे माघारी   अतिशय भोग करिती लौकिक आशा न धरिती   जेथें आशा नाहीं, तेथें यत्‍न व्यर्थ   आशा ठेवील, तो यश सेवील   उपाध्यास्तव करणें, आशा न धरणें   आशा धरावी परमेश्र्वराची, निराशा धरावी इतराजनांची   दिली गाय, तिची आशा काय   बायको मरेना, आशा सुटेना   शिंदळीला पोराची आशा आहे   अभिमानें संकटें येती, दिमाखानें आशा भंग होती   उभ्या श्रम भारी, देणगी थोडी, हरदासाची आशा मोडी   आयुष्याची शाश्र्वती थोडी, देहाची आशा सोडी   जिंकण्याची आशा धरती, हरून मागें येती   शिंदळीला पोराची कसली आशा   चाळीशी लोटली, आशा खुंटली   दुर्लभाची आशा धरती, आपल्या हिता मुकती   तुपाची लालसा आणि उष्‍ट्याची आशा   राया बाइलेक भिके आशा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP