Dictionaries | References

आशा.भाजेकर

Related Words

आशा   आशाभंगे होतो दुःखी, आशा पुरतां बहु सुखी   लाभापेक्षां भोळयाची आशा फार   आशा चळ्यारि आयुष्य चडतवे?   आशा सुटेना, देव भेटेना   उंदराचा दांत आणि हत्तीदातांची (हस्तीदंताची) आशा   कोणी देतां मोठी आशा, त्‍याची धरावी निराशा   चड खाता ताका चड आशा   दगडाचा दोर होत नाहीं आणि भलतीच आशा पुरी होत नाहीं   आशा जनीं नसती, छाती फुटूनियां जाती   आशा अमर आहे   आशा आशिल्या साधूक, मीश्यो आशिल्या संन्याशाक नंबू नये   आशा दुजाची करितो, खातापितां कष्टी होतो   आशा देणें, निराशा करणें   आशा-तृष्णा-कल्पना पापिणी, घात मांडला माझा पांनीं   द्रव्याची आशा हीच नशीबाची परिक्षा   आशा कपाळ करंटी, लोक लागले पाठीं   आशा प्रीतीचें बंधारण, आहे मनाचे स्वाधीन   आशा वेडी असते   ज्‍याची कोणाला आशा नाहीं तो गरीब   अतिशय भोग करिती लौकिक आशा न धरिती   आशा पतिव्रता भली, सारा मुलुख पालथा घाली   आशा मेल्यावरी, कांहीं न राहे माघारी   आशा ठेवील, तो यश सेवील   आशा धरावी परमेश्र्वराची, निराशा धरावी इतराजनांची   उपाध्यास्तव करणें, आशा न धरणें   जेथें आशा नाहीं, तेथें यत्‍न व्यर्थ   दिली गाय, तिची आशा काय   बायको मरेना, आशा सुटेना   शिंदळीला पोराची आशा आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.