TransLiteral Foundation

अशाश्वत-ती

  Transient; not eternal. Fugitive.

Related Words

भट करीत ती अमाश्या, आणि राजा ठरयत ती दिशा   आवडता-ती-तें   आगसली ती मागसली, मागसली ती कापुसली (मागून आली ती गरोदर झाली)   ती गेली पण ते गेले नाहींत   अयोग्य - अयोग्यतेनें प्रतिष्ठा मिळविती ती अपराधाविना जाती   जी बाळंत झाली, ती पोंसूक भियेना   जीस बहु वर्षे कष्‍ट, ती पत तत्‍क्षणीं नष्‍ट   अशाश्वत-ती   जी वस्‍तु उपयोगी, ती चांगली वाटते   न मारतां भय दावे, ती बरवी नीति म्हणावी   आपण म्हणूं ती पूर्व दिशा   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   आली ती लक्ष्मी, गेली ती बला   देय घेय ती गोमटी, नाय ती हिमटी   अशाश्वत   ती गुण   मिनत-ती   वाहिली ती गंगा, राहिलें ते तीर्थ   अस्सल ते अस्सल आणि नक्कल ती नक्कल   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   लंगडा (-डी-डें) तो (-ती-तें) लंगडा (-डी-डें) पण गांवखरीं (-दरीला-धारिनें-गांवाशेजारीं) चरत नाहीं   राजा करील ती पूर्व (दिशा)   दुडता or ती   आपल्या खेटरावर माया असते ती लोकांच्या लेकरावर नसते   वाहते ती गंगा साचतें तें डबकें   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   विणें-विणारणीच्या वेदना विणारीण जाणे-विते ती जाणते   शुद्ध-शुद्ध गोष्ट लोकविरुद्ध झालीम ती आचरुं नये कदा काळीं   तिवेत-ती   युवति or ती   भाकर खाईन व ती तशीच शिल्लक ठेवीन-(हें होणार नाहीं)   संजायत or ती   गरत-ती   मागुता-ती   ऐरावत-ती   मोलकरणीशीं राहिलें नीट तर ती दळील बारीक पीठ, नाहींतर घरीं नेऊन करील वीट   चोरक्रांत-ती   सांगत ती चाकरी, दीत तॉ मुशारॉ   जा खोड बाळा, ती (खोड) जन्मकाळा   आपल्‍या खेटरावर माया, ती दुसर्‍याच्या पोरावर नाहीं   फुगीचां -पाणी तां फुगीचां पण झर ती झर   केकत or ती   जी संवय बाळा, ती जन्मकाळा   कोणी नुकसान केली ती तत्‍क्षणी विसरावी   यति or ती   अभाळ गडगडण्याला भीत नाहीं ती सूप फडफडण्याला काय भिणार?   राजाची राणी ती महानुभावाची केरसुणी   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   अकृत्रिमता ती सत्याची माता   अंधळ्या सासर्‍याची लाज ती काश्याची?   अपहार - अपहार बुद्धि ती लोंभाची वृद्धि   अभाळ गडगडण्याला भीत नाहीं ती सूप फडफडण्याला काय भिणार?   अयोग्य - अयोग्यतेनें प्रतिष्ठा मिळविती ती अपराधाविना जाती   अशाश्वत   अस्सल ते अस्सल आणि नक्कल ती नक्कल   आगसली ती मागसली, मागसली ती कापुसली (मागून आली ती गरोदर झाली)   आत्मा परीक्षा करी, ती औषधापरी   आपण म्हणूं ती पूर्व दिशा   आपल्या खेटरावर माय ती दुसर्‍याच्या पोरावर नसते   आपल्या खेटरावर माया असते ती लोकांच्या लेकरावर नसते   आपल्‍या खेटरावर माया, ती दुसर्‍याच्या पोरावर नाहीं   आपली इच्छा हुकमी धरी, ती ज्ञानवृद्धीपेक्षां बरी   आपलीं ती आपलीं, नाक कापलें तरीय आपलींच   आपलीं ती पोरटीं, आणि दुसर्‍याची ती कारटीं   आपली नुकसान कोणी केली, तर ती न उगवावी ती चांगली   आरत-ती   आली ती लक्ष्मी गेलें ते पाप   आली ती लक्ष्मी, गेली ती बला   आवैची भैण मावशी, ती म्हाका जीवशी   आवडता-ती-तें   आवडीनें केली पर, ती आली वर   इच्छा सरळपणाची, सरळ वाट ती नीतीची   इनामइजाफत or ती   ईश्र्वरी कृपा शाश्र्वत, मानवी ती अशाश्र्वत   उणी असे ती मनी खसे अन् नकटी असे ती नाक खपसे   उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी, निदानीची भीक, ती मागण्यास शीक   उतरता-ती   एक वेळ चट लागती, ती प्रथा पडती   एक वेळ थुकी वडयली ती परतून गिळतात?   ऐरावत-ती   कपाळांतले ती फातर   कंबखत-ती   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   करील ती पुर्वदिशा   करील ती पूर्वदिशा   कळे ती कळमळे   काळी जाली, कुड्डि जाली, आवय ती आवय   कोणी नुकसान केली ती तत्‍क्षणी विसरावी   गरत-ती   गरीबाची घोंगडी, त्‍यास ती शालजोडी   गोचिडीची चरबी ती किती निघणार   गोड अंब्‍याची कोय, ती खायास अयोग्‍य   घई देई ती आईबाई, न देई ती मसणाबाई   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   घोणीचा एक पाय मोडला तर ती लंगडी होत नाहीं   चोरक्रांत-ती   चौवेत-ती   ज्ञानावीण जी जी कळा, ती ती मानावी (जाणावी) अवकळा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

parent company

 • मूल कंपनी 
 • = controlling company 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

If the rituals after the death are not performed what are the consequences?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,893
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,717
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.