TransLiteral Foundation

स्वात्मसौख्य - कर्मकांड ओवी संग्रह ६

श्री स्वात्मसौख्य ग्रंथात कर्म, उपासना आणि ज्ञान या त्रिकांडात्मक विज्ञानांतील मुख्य सर्व गोष्टी सूत्ररुपाने दाखविल्या आहेत


ओवी संग्रह ६

प्रत्यक्षास काय प्रमाण । आशंका मानिती अधमजन ॥

जे मंदमती आळशी जन । ते कर्मठपण त्यागिती ॥५१॥

देखिल्यावाचोनि दृष्टी न पडे । ऐकिल्यावाचोनि साक्ष न घडे ॥

प्रणवाविरहित संध्या नातुडे । कर्म धडफुडे यापरी ॥५२॥

वाणीविना शब्द न फुटे । गुह्यावेगळा विचार न वठे ॥

गुदद्वारें श्रद्धा नटे । कर्म वाटें लाविजे ॥५३॥

माझे मराठाया बाल । झणीं तुम्ही मानाल फोल ॥

जस धर्मशास्त्रीचें डोल । प्राचीन चाल कर्माची ॥५४॥

अमृताअंगीं कर्म कैसें । किंचित् सेविल्या मृत्यु निरसे ॥

विषप्रलयें देह नासे । मृत्यु अनायासे ठेविला ॥५५॥

सृष्टि कर्मारंभें झाली । कर्मयोगें सिद्धता आली ॥

प्रजापाळें निर्माण केलीं । कर्मबळी बळीवंत ॥५६॥

पशुपतीसी कर्म जडलें । कारणदेहातें स्वीकारिलें ॥

सरुपता मुक्तिसी वरिलें । कर्म झालें तामस ॥५७॥

त्रिगुणगुण तो त्रिपुरासुर । संहारिला अति दुर्धर ॥

निर्गुण माया गौरीहर । कर्मविचार त्यालागीं ॥५८॥

प्राज्ञ तो झाला अभिमानी । ज्वाला निघती तृतीय नयनीं ।

जैसा सूर्य लक्ष योजनी । पृथ्वीपासोनि मूळसंख्या ॥५९॥

यापरी स्वरुप शिवाचें । ध्यान ओंकार तयाचें ॥

जैसे गतायुष्य निशीचे । बालार्काचें फळ लाभे ॥६०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-10-09T23:30:09.0900000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अस्मतपन्हा

  • वि. पावित्र्यरक्षक ; पातिव्रत्यशील ; सन्मान्य ; कुलीन ; पत्रांतून स्त्रियांना लिहावयाचा मायना . ( सामा . ) शुध्द ; पवित्र . [ अर . इस्मत = पातिव्रत्य , शुध्दता + पनाह = रक्षक ] 
RANDOM WORD

Did you know?

Why are you transliterating?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site