TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|नाट्यछटा|
ओझ्याखाली बैल मेला !

दिवाकर - ओझ्याखाली बैल मेला !

नाट्यछटा म्हणजे एक प्रसंग, एक पात्र, बोलणेही एकाच पात्राचे, पण दुसया एखाद्या किंवा अनेक व्यक्तींशी ते पात्र बोलते आहे असा देखावा, आणि त्यातून मनोगत व्यक्त करण्याची पद्धत.


ओझ्याखाली बैल मेला !

'' .... ओ ! आग लागो त्या महत्त्वाकांक्षेला ! आणि त्यांत तळमळणार्‍या, तडफडणार्‍या या जीविताला ! - अरे हा गळफांस काढा - खुंटी नरड्यांत शिरली ! जूं दूर करा - मी मेलों ! - या बैलानें, चांडाळानें छळून किं हो शेवटी मला असें मारलें ! - नको ! ही यातनांची तीव्र ओढाताण ! देवा ! सोडीव आतां लवकर ! आयुष्याचा डोलारा कोसळला ! सोसाट्याच्या झंझावातांत जग गिरक्या घेऊं लागलें ? - विक्राळ अंधकारानें झडप घातली ! जीवा ! जिभेचा अडसर बाजूला काढ, - पहातोस काय ! - कानावर लाथ मारुन, नाही तर डोळे फोडून बाहेर नीघ लवकर ! हा ! नरकांतल्या धडधड पेटलेल्या आगींत अनंत काल उभें राहणें पुरवलें, - पण अंगांत शक्ति नसूनही, मोहक, कामुक अशा महत्त्वाकांक्षेच्या पुरें नादी लागून, कर्रर - कर्रर ओरडून रक्त ओकणार्‍या हाडांच्या सांपळ्यावर प्रचंड ओझीं लादून, तोंडाबाहेर दुःखांनी चघळून चघळून, जिवाचा फेंस काढीत, फरकटत ओढीत नेणारें, देवा ! हें जगांतलें बैलाचे जिणें नको ! अरे मूर्खा, अजागळा, रोडक्या बैला ! ' माझ्या इतर सशक्त सोबत्यांप्रमाणे मी आपल्या मानेवर मोठमोठी ओझीं घेऊन डौलाने, गर्वानें छाती फुगवून - जगांत कां मिरवूं नये ? ' असें पुनः एकदां वर मान करुन मला विचार पाहूं ? आ वासून रस्त्यांत धूळ चाटीत, मरणाशीं ओढाताण करीत कारे बाबा असा लोळत आहेस ? - हाय ! असा हंबरडा फोडून रडूं नकोस ! माझी चूक झाली - राग मानूं नकोस ! ये, मला एकदां कडकडून शेवटची मिठी मारुं दे । मग मी आनंदानें जाईन बरें ?.... ''

१० फेब्रुवारी १९१२

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-09-17T02:42:04.1930000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

BRAHMAPURĪ(ब्रह्मपुरी)

  • The abode of Brahmā. Brahmapurī is on the summit of Mahāmeru, with an area of fourteen thousand yojanas (leagues). Around this city, at the four sides, (East etc.) and at the four corners (South- East etc.) there are eight towns, very big and beautiful, kept by eight protectors such as Indra and others. The river Gaṅgā which springs from the feet of Mahāviṣṇu wets the whole of Candramaṇḍala (Lunar region), falls down on the Brahmapurī, and dividing itself into four rivers called Sītā, Alakanandā, Cakṣus and Bhadrā flows in four directions. The river Sītā flows through the top of the mountains and passing through the mountain in the east called Bhadrāśva, falls in the Eastern Ocean. The river Alakanandā flows to the south and reaches Bhārata. Then it divides into seven rivers which unite in the ocean. The river Cakṣus passes through the mountains in the west and enters the country called Ketumālavarṣa and then flows into the ocean. The river Bhadrā passes through all the mountains in the north and flows through the north country of the Kurūṣa and falls in the North Ocean. The mountain of Mālyavān in the west and the mountain of Gandhamādana in the east are as long as the mountain of Nīlagiri in the north and the mountain of Niṣadha in the south. Mount Meru shaped like an earring stands in the middle of these four mountains. [Viṣṇu Purāṇa, Aṁśa 2, Chapter 21]. 
RANDOM WORD

Did you know?

कोणत्याही पूजेसाठी गणपती म्हणून चिकणी सुपारीला महत्व आहे, मग बाकीच्यांना कां नाही?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.