TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|तृतीयोऽध्यायः|
अध्याय ३ - चोक्तं बृहज्जातके

मानसागरी - अध्याय ३ - चोक्तं बृहज्जातके

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


तथा चोक्तं बृहज्जातके

यः सात्त्विकस्तस्य दया स्थिरत्वं सत्यार्जवं ब्राह्मणदेवभक्तः ।

रजोऽधिकः काव्यकरः कुलस्त्रीसमग्रवित्तः पुरुषोऽतिशूरः ॥१॥

तमोऽधिको वञ्चयते परेषां मूर्खोऽलसः क्रोधपरोऽतिनिद्रः ।

मिश्रैर्गुणैः सत्त्वरजस्तमोभिर्मिश्रोच्यते स सहस्त्रभेदतः ॥२॥

इति श्रीमानसागरीपद्धतौ तृतीयोऽध्यायः ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-26T21:26:32.2030000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कांग जिभे लवशी, आपली आपल्‍याच भोंवशी

  • (व.) आपण आपल्‍या तोंडाने आपल्‍याबद्दल अमंगल किंवा अशुभ बोलूं नये. कारण आपल्‍यालाच ते भोवण्याचा संभव आहे. नेहमी शुभ बोलावे. 
RANDOM WORD

Did you know?

हल्ली महिला पौरोहित्य करतात हे धर्मसंमत आहे काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.