TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|तृतीयोऽध्यायः|
अध्याय ३ - चन्द्रफलम्

मानसागरी - अध्याय ३ - चन्द्रफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


चन्द्रफलम्

स्थिरधनो रहितः सुजनैर्नरः सुतयुतः प्रमदाविजितो भवेत् ।

अजगतो द्विजराज इतीरितं विभुतयाद्भुतया स्वसुकीर्तिभाक् ॥१॥

स्थिरगर्ति सुमति कमनीयतां कुशलतां हि नृणामुपभोगताम् ।

वृषगतो हिमगुर्भृशमादिशेत्सुकृतितः कृतितश्च सुखानि च ॥२॥

प्रियकरः सुरकर्मयुतो नरः सुरतसौख्यभरो युवतिप्रियः ।

मिथुनराशिगतो हिमगुर्भवेत्सुजनताजनताकृतगौरवः ॥३॥

श्रुतकलावलनिर्मलवृत्तयः कुसुमगन्धजलाशयकेलयः ।

किल नरास्तु कुलीरगते विधौ वसुमतीसुमतीप्सितलब्धयः ॥४॥

अचलकाननयानमनोरथं गृहकलिं विकलोदरपीडनम् ।

द्विजपतिर्मृगराजगतो नृणां वितनुते तनुते यशहीनताम् ॥५॥

युवतिगे शशिनि प्रमदाजनः प्रबलकेलिविलासकुतूहलैः ।

विमलशीलसुताजननोत्सवैः सुविधिना विधिना सहितः पुमान् ॥६॥

वृषतुरङ्गमविक्रयान्क्रये द्विजसुरार्चनदानमतिः पुमान् ।

शशिनि तौलिगते बहुदारभाग्विभवसंभवसंचितविक्रमः ॥७॥

शशधरे हि सरीसृपगे नरो नृपदुरोदरजातधनक्षयः ।

कलिरुचिर्विबलं खलमानसं कृशमनाः शमनापहतो भवेत् ॥८॥

बहुकलाकुशलः किल गीतवान्विमलताकलितः सरलोक्तिभाक् ।

शशिधरे हि धनुर्धरगे नरो धनकरो न करोति बहुव्ययम् ॥९॥

कलितशीतभयः किल गीतवित्तनुरुपा सहितो मदनातुरः ।

निजकुलोत्तमवित्तकरः परं हिमकरे मकरे पुरुषो भवेत् ॥१०॥

अलसतासहितोऽन्यसुतप्रियः कुशलताकलितोऽतिविचक्षणः ।

कलशगामिनि शीतकरे नरः प्रशमितोशमितोरुरिपुत्रजात् ॥११॥

शशिनि मीनगते विजितेन्दियो बहुगुणः कुशलोऽनिललालसः ।

विमलधीः किल शास्त्रकलादरान्नचलताचलताकलितो नरः ॥१२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-25T22:46:59.4600000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

आत्मानं सततं दारैरपि धनैरपि

 • इतर कोणत्याहि गोष्टीपेक्षां प्रथम स्वतःचे रक्षण केले पाहिजे. बायको, धन, पुत्र इत्यादि पुनः मिळूं शकतील, पण आपण मेलो तर पुन्हां परत येणें शक्य नाही. ‘आपदर्थ धनं रक्षेत् दारान् रक्षेत् धनैरपि। आत्मानं० ।।-सुर १६१.३४८. आत्मानं सततं रक्षेद्दारैरपि धनैरपि। पुनर्दाराः पुनर्वित्तं न शरीरं पुनः पुनः।।’ 
RANDOM WORD

Did you know?

नाग आणि नागपंचमी यांचा परस्परसंबंध काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Latest Pages

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.