TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|तृतीयोऽध्यायः|
अध्याय ३ - शत्रुगृहस्थप्रहफलम्

मानसागरी - अध्याय ३ - शत्रुगृहस्थप्रहफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


शत्रुगृहस्थप्रहफलम्

सूर्ये रिपुगृहे नीचो विषयैः पीडितो नरः ।

चन्द्रे त्दृदयरोगी च भौमे जायाजडोऽधनः ॥१॥

बुधे रिपुगृहे मूर्खो वाग्धनी दुःखपीडितः ।

जीवे च जायते क्लीबो नाशवृत्तिर्बुभुक्षितः ॥२॥

शुक्रे शत्रुगृहे भृत्यः कुबुद्धिर्दुःखितो नरः ।

शनौ व्याघ्यर्थशोकेन सन्तप्तो मलिनो भवेत् ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-25T22:19:32.4500000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

एका आईची मुलें पण भेटीची सुराणी होते

  • (सुराणी = शिराणि, पंचाईत, मुष्किल.) सख्खी भावंडे असली तरी लग्न वगैरेमुळे किंवा भिन्न व्यवसायामुळें ती पांगली म्हणजे वरचेवर भेटी होणें कठीण होते. 
RANDOM WORD

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.