TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|तृतीयोऽध्यायः|
अध्याय ३ - मित्रगृहस्थग्रहफलम्

मानसागरी - अध्याय ३ - मित्रगृहस्थग्रहफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


मित्रगृहस्थग्रहफलम्

सूर्ये मित्रगृहे ख्यातः शास्त्रज्ञः स्वस्थसौत्दृदः ।

चन्द्रे नरो भाग्ययुक्तश्चतुरो धनवानपि ॥१॥

भौमे शस्त्रोपजीवी च बुधे रुपधनान्वितः ।

गुरौ मित्रगृहे पूज्यः सतां सत्कर्मसंयुतः ॥२॥

शुक्रे मित्रगृहे लोके धनी बन्धुजनप्रियः ।

शनौ रुजाकुलो देहे कुकर्मनिरतो भवेत् ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-25T22:17:29.5830000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

correction of continuity

  • सातत्यासाठी सुधार 
  • सांतत्य सुधार (एखादे नमुनाफल मूलत असंतत (essentially discontinuous) असेल परंतु त्याचे संचयी वारंवारता संभाव्यता फल (distribution function) हे एका संतत फलाने समीपतेने (approximately) दाखविले असेल तर, संतत फलाच्या सारणीमध्ये या नमुनाफलांच्या प्रत्यक्ष (जशाच्या तशा) किंमती न घालता त्या थोड्याशा सुधारिक किंमती घातल्यास त्या किंमती सांतत्य सुधारित किंमती होतात.) 
RANDOM WORD

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.