TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|ज्योतिष शास्त्रः|मानसागरी|तृतीयोऽध्यायः|
अध्याय ३ - द्वादशभवनस्थलाभेशफलम्

मानसागरी - अध्याय ३ - द्वादशभवनस्थलाभेशफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


द्वादशभवनस्थलाभेशफलम्

अल्पायुर्बलकलितः शूरो दाता जनप्रियः सुभगः ।

लाभपतौ लग्नगते तृष्णादोषान्मृतिं लभते ॥१॥

वित्तगते लाभपतावुत्पन्नमुगल्पभोजनोऽल्पायुः ।

अष्टकपाली रोगी क्रूरैः सौम्ये च धनकलितः ॥२॥

बन्धुश्रीपालनकः सुबान्धवो बन्धुवत्सलः सुभगः ।

लाभेशे सहजगते बन्धूनां रिपुकुलच्छेत्ता ॥३॥

तुर्यस्थे लाभेशे दीर्घायुः पितरि भक्तिभाग्भवति ।

समयैककर्मनिरतः स्वधर्मनिरतो लाभवान्मनुजः ॥४॥

लाभपतिः पुत्रगतः पितृपुत्रस्नेहलं मिथः कुरुते ।

तुल्यगुणं च परस्परं स्वल्पायुर्जायते पुरुषः ॥५॥

षष्ठगते लाभगतौ सुदीर्घरोगी सुवैरिकलितश्च ।

तस्करहस्तान्मृत्युः क्रूरे देशान्तरगतस्य ॥६॥

सप्तमगे लाभेशे तेजस्वी शीलसंपदः पदवी ।

दीर्घायुर्भवति नरस्तथैकदयितापतिर्नित्यम् ॥७॥

एकादशपेऽष्टमगेऽल्पायुर्भवति सुरोगी च ।

जीवन्मृत्युश्च दुःखी भवति नरः सौम्यगगनचरे ॥८॥

एकादशेशे सुकृतालयस्थे बहुश्रुतः शास्त्रविशारदश्च ।

धर्मप्रसिद्धो गुरुदेवभक्तः क्रूरे च बन्धुव्रतवर्जितश्च ॥९॥

मातारि भक्तः सुकृती पितरि द्वेषी सुदीर्घतरजीवी ।

धनवाञ्जननीपालननिरतो लाभाधिके खगते ॥१०॥

लाभाधिपो लाभगतः करोति दीर्घायुषं पुष्कलपुत्रपौत्रम् ।

सुकर्मकं रुपवरं सुशीलं जनप्रधानं विपुलं मनोज्ञम् ॥११॥

द्वादशगे लाभेशे उत्पन्नभुक् स्थिरो भवति रोगी ।

उत्पातरतो मानी दाता च सुखी सदा पुरुषः ॥१२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-25T22:07:10.6630000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

general legacy

 • न. (one payable out of any assets) सर्वसाधारण उत्तरदान 
 • स्त्री. Law (one payable out of any assets) सामान्य मृत्युपत्रित संपत्ति 
RANDOM WORD

Did you know?

विविध पूजा अथवा होम प्रसंगी स्त्रीने पुरूषाच्या कोणत्या अंगास बसावे आणि हाताला हात कां लावावा?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.