TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

मानसागरी - अध्याय २ - पञ्चग्रहयोगफलम्

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.

The horoscope is a stylized map of the planets including sun and moon over a specific location at a particular moment in time, in the sky.


पञ्चग्रहयोगफलम्

बहुप्रपञ्ची दुःखी च जायाविरहतापितः । सूर्याद्यैर्जीवपर्यन्तैर्नरः स्यात्पञ्चभिर्ग्रहैः ॥१॥

गतसत्यो बन्धुहीनः परकर्मरतो नरः । क्लीबस्य च सखा सूर्यभौमेन्दुबुधभार्गवैः ॥२॥

स्यादल्पायुश्च विकलो दुःखी सुतविवर्जितः । अर्कार्किबुधचन्द्रारयोगे बन्धनभागपि ॥३॥

जात्यन्धो बहुदुःखी च पितृमातृविवर्जितः । गानप्रीतो नरो भौमभानुचन्द्रेज्यभार्गवैः ॥४॥

परद्रव्यहरो योद्धा परतापकरः खलः । समर्थो जायते मन्दचन्द्रजीवार्कभूसुतैः ॥५॥

मानाचारधनैर्हीनः परदाररतो नरः । एकस्थैर्जायते भानुभौमेन्दुशनिभार्गवेः ॥६॥

राजमन्त्री भूरिवित्तो यन्त्रज्ञो दण्डनायकः । ख्यातो जने यशस्वी च जीवार्केन्दुज्ञभार्गवैः ॥७॥

परान्नभोजी सोन्मादः प्रियतप्तश्च वञ्चकः । उग्रो भीरुनरः सूर्यशनिचन्द्रेज्यचन्द्रजैः ॥८॥

धनपुत्रसुखैर्हीनो मृत्युत्साही च लोमशः । दीर्घो भवति चन्द्रार्कबुधशुक्रशनैश्चरैः ॥९॥

इन्द्रजालरतो वाग्ग्मी चलचितोऽङ्गनाप्रियः । प्राज्ञश्च दक्षो निर्भीतः शुक्रेज्यार्केन्दुसूर्यजैः ॥१०॥

स्फीतो बहुहयः कामी नरोऽशोकी चमूपतिः । बुधार्ककुजशुक्रेज्यैः सुभगो भूपतेः प्रियः ॥११॥

भिक्षाभोजी च रोगी च नित्योद्विग्नो मलीमसः । जीर्णो नरो भानुभौमशनिजीवबुधैर्भवेत् ॥१२॥

व्याधिभिः शत्रुभिर्ग्रस्तः स्थानभ्रष्टो बुभुक्षितः । नरः स्याद्विकलः शुक्रमन्दार्कबुधभूसुतैः ॥१३॥

विज्ञो विचारदेहे च धातुयन्त्ररसायनैः । नरः प्रसिद्धो भूपुत्ररविजीवसितासितैः ॥१४॥

मित्रप्रीतिः शास्त्रवेत्ता धार्मिको गुरुसंमतः । दयालुः शुक्रसूर्यार्किबुधजीवैर्जनो भवेत् ॥१५॥

साधुः कल्याणहीनश्च धनविद्यासुखान्वितः । बहुपुत्रो नरो जीवभौमेन्दुबुधभार्गवैः ॥१६॥

परान्नयाचको विप्रो मलिनस्तिमिरामयी । नरो भवति भौमेन्दुजीवशुकशनैश्चरैः ॥१७॥

दुर्भगो मलिनो मूर्खः प्रेष्यः क्लीबश्च निर्धनः । नरो भवति चन्द्रज्ञशुक्रसौरिमहीसुतैः ॥१८॥

बहुमित्रारिपक्षश्च दुःशीलः परपीडकः । मानी नरः सोमजीवशुक्रमन्दधरासुतैः ॥१९॥

राजमन्त्री राजतुल्यो लोकपूज्यो गुणाधिकः । चन्द्रचन्द्रजमन्देज्यभृगुपुत्रैर्नरो भवेत् ॥२०॥

अलसस्तामसो नित्यं सोन्मादो राजवल्लभः । निद्रातुरो नरो भौमबुधजीवार्किभार्गवैः ॥२१॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-22T00:31:20.3930000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

आळशी सांगत ते घाड्याच्या बापायच्यानं सांगूं नज

  • (गो.) (घाडी = मांत्रिक) आळशी जे सांगेल ते घाड्याच्या बापाच्यानेहि सांगवणार नाही. आळशी लोक मोठमोठ्या बढाया, गप्पा मारतात. मांत्रिक लोक ज्याला बाधा झाली असेल त्याला किती भुताखेतांची पीडा आहे हे अनेक थापा मारून सांगतात पण त्यांच्यापेक्षाहि आळशी लोकांच्या गप्पांना काही ताळतंत्रच नसतो. 
RANDOM WORD

Did you know?

Is there any reference in Vedas or puranas for eating non-veg food?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.