TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीयः परिच्छेदः : उत्तरार्ध २|
आहिताग्नेस्तुपतितादेर्मरणे

धर्मसिंधु - आहिताग्नेस्तुपतितादेर्मरणे

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


आहिताग्नेस्तुपतितादेर्मरणे

आहिताग्नेस्तुपतितादेर्मरणेदर्पादिनाचाण्डालशृङ्गिचोरादिहेतुकेचमरणेविशेषः

त्रेताग्नीन्प्रक्षिपेदप्सुआवसथ्यंचतुष्पथे । पात्नाणितुदहेदग्नौसाग्निकेपापकर्माणि

ततःप्रायश्चित्तार्हत्वानर्हत्वादिपूर्वोक्तव्यवस्थयानिर्मथ्याग्निनादाहाद्यन्तकर्मेति महापातकसंयुक्तः साग्निकोयदि जीवति ।

पुत्रादिःपालयेदग्नीन्प्रायश्चित्तक्रियावधि १ प्रायाश्चित्तंनकुर्याद्यः कुर्वन्वाम्रियतेयदि ।

जलेग्नीन्पक्षिपेदग्नौपात्नाणितुजलेषुवा १ माधवीये

आहिताग्नेर्दुर्मरणेप्यात्मघातेचतंलौकिकाग्निनातूष्णींदग्ध्वातदस्थीनिक्षीरेणप्रक्षाल्यतत्प्रायश्चित्तंकृत्वाश्रौताग्निभिः

समन्त्रकंदाहादिकार्यमित्यक्तम् इदंनिरग्नेरपिदुर्मरणेयोज्यम् ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-03-02T21:10:11.5230000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

जाळें

 • न. १ दोर्‍यांनीं केलेलें अनेक छिद्रयुक्त साधन ; गुंफणी ; जाल ; पाश . २ जाळीदार काम ; नक्षीचें काम ; विरविरीत वस्त्र ; चाळणीचा तळ . ३ कोळीष्टक ; कोळयाचें घर ; जळमट . ४ कासाराची भट्टी . ५ मागावरच्या वस्त्राला जाळी ( करवती कांठ ) करण्याचें साधन . हा गुलाडीचा एक भाग आहे . गुलाडी पहा . ६ ( ल . ) आटोका ; ताबा ; काबू ; कपटव्यूह . तो केवळ सेवेमुळें स्त्रीच्या जाळयांत सांपडणें शक्य तरी आहे काय ? - नाकु ३ . ३३८ . ७ रत्नांत रेघा दिसतात तो रत्नांतील दोष . [ सं . जाल ] जाळयांत पकडणें - काबूंत आणणें ; कैचींत धरणें . 
 • जाळ्यांत पकडणें 
 • काबूत आणणें 
 • आपल्‍या ताब्‍यात आणणें 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

Sarva namaskar havet.
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.