TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

एकनाथी भागवत - श्लोक ७ वा

नाथमहाराजांचा हा प्रासादिक ग्रंथ परमपूज्य असल्याने यावर भक्तजनांची आदरबुद्धी आहे.


श्लोक ७ वा

आच्छिद्य कीर्तिं सुश्लोकां वितत्य ह्यञ्जसा नु कौ ।

तमोऽनया तरिष्यन्तीत्यगात्स्वं पदमीश्वरः ॥७॥

यापरी उदारकीर्ती । थोर केली अवतारख्याती ।

जेणें जड जीव उद्धरती । श्रवणें त्रिजगती पावन होये ॥६४॥

स्वधामा गेलिया चक्रधरु । मागां तरावया संसारु ।

कृष्णकीर्ति सुगम तारुं । ठेवून श्रीधरु स्वयें गेला ॥६५॥

नवल त्या तारुवाची स्थिती । बुडवूं नेणे कल्पांतीं ।

श्रवणें तरले नेणों किती । पुढेंही तरती श्रद्धाळू ॥६६॥

श्रीकृष्णकीर्तीचें तारुं । घालितां आटे भवसागरु ।

तेथें कोरडया पाउलीं उतारु । श्रवणार्थी नरु स्वयें लाहे ॥६७॥

जे कृष्णकीर्ति करिती पठण । त्यांच्या संसारासि पडे शून्य ।

कीर्तिवंत ते अतिपावन । त्यांतें सुरगण वंदिती ॥६८॥

आदरें पढतां श्रीकृष्णकीर्ति । पायां लागती चारी मुक्ति ।

त्यांचेनि पावन त्रिजगती । परमनिर्वृत्ति हरिनामें ॥६९॥

श्रीकृष्णकीर्तिनामाक्षरें । रिघतांचि श्रवणद्वारें ।

भीतरील तम एकसरें । निघे बाहेरें गजबजोनि ॥२७०॥

तंव कृष्णकीर्तिकथागजरीं । तमासि ठावो नुरेचि बाहेरी ।

धाकेंचि निमे सपरिवारीं । कृष्णकीर्तिमाझारीं परमानंदु ॥७१॥

कृष्णकीर्तिप्रतापप्रकाशें । संसार कृष्णमय दिसे ।

कीर्ति कीर्तिमंताऐसें । दे अनायासें निजसुख ॥७२॥

जो देखिलिया देखणें सरे । जो चाखिलिया चाखणें पुरे ।

जो ऐकिलिया ऐकणें वोसरे । जो चिंतितां नुरे चित्तवृत्ति ॥७३॥

ज्यासि झालिया भेटी । भेटीसी न पडे तुटी ।

ज्यासि बोलतां गोठी । पडे मिठी परमार्थीं ॥७४॥

ज्यासि दिधलिया खेंव । खेंवाची पुरे हांव ।

ज्याचें घेतांचि नांव । नासे सर्व महाभय ॥७५॥

तो सत्यसंकल्प ईश्वरु । स्वलीला सर्वेश्वरु ।

स्वपदासि शार्ङगधरु । अतिसत्वरु निघाला ॥७६॥;

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-09-19T11:12:09.3530000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

बज्या बजाहां

 • क्रि.वि. 
 • रास्त ; योग्य . त्यास हे गोष्ट ब - ज्या आहे . - दिमरा १ . ७ . 
 • मुक्रर ; कायम . बजा आणिली ( = केली ) - इम २३६ . 
 • स्वत :; खुद्द ; जातीनें . सरदारांकडून काम रेटेना तेव्हां बजाहां महाराज गेले . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

'डांबिस' हा शब्द मराठी कि कुठल्या भाषेतून आलाय ? त्याचा अर्थ किंवा उगम कोणता?
Category : Dictionary
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.