TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीयः परिच्छेदः : उत्तरार्ध १|
अथश्राद्धशब्दार्थः

धर्मसिंधु - अथश्राद्धशब्दार्थः

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


अथश्राद्धशब्दार्थः

पित्रादीन्मृतानुद्दिश्यविहितेकालेदेशेपक्वान्नामान्नहिरण्यान्यतमद्रव्यस्यविधिनादानंश्राद्धम्

तत्राग्नौकरणंपिण्डदानंब्राह्मणभोजनंचप्रधानम् तदुक्तम् होमश्चपिण्डदानंचतथाब्राह्मणभोजनम् ।

श्राद्धशब्दाभिधेयंस्यादेकस्मिन्नौपचारिकम् १

इति क्वचिद्वचनादशक्‍त्यावापिण्डदानाद्यकरणेब्राह्मणभोजनादिमात्रमपिश्राद्धपदार्थःसंपद्यतइतिचतुर्थपादार्थः

तथाचवचनान्तरम् यजुषांपिण्डदानंतुबहवृचानांद्विजार्चनम् । श्राद्धशब्दाभिधेयंस्यादुभयंसामवेदिनाम् ॥१॥

अश्रद्धयापितरोनसन्तीतिमत्वाश्राद्धकुर्वानस्यरक्तंपितरःपिबन्ति ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-06-28T03:00:51.8270000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

चट्टीपट्टी

 • f  The business of the toilette, the fineness and flashiness accomplished. 
 • स्त्री. १ अंगावरील भूषणें ; वेणीफणी वगैरे शृंगार ; शरीरमंडन . २ छानछोक दिसण्याजोगा रचनाप्रकार ; नट्टापट्टा ; फाजील नीटनेटकेपणा ; भपकेपणा ; चापचोप . चट्टीपट्टीचा बोभाटा झिपरी मारी झपाटा . [ पट्टी द्वि ] 
RANDOM WORD

Did you know?

रुक्मिणीस्वयंवर पोथीची पारायणे केली असता मुलींची लग्ने लवकर जमतात, हे खरे आहे काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.