TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पुराणे|गणेश पुराण|क्रीडा खंड|पूर्वार्ध|
अध्याय ४

क्रीडा खंड - अध्याय ४

श्री गणेश पुराणाचे पारायण केल्याने समाधान मिळते आणि जीवनातील सर्व पापे नष्ट होतात.


नरांतक विजय

(गीति)

जिंकाया सृष्टीसी, आरंभी दूसरा नरांतक हा ।

जे भूप शरण आले, राज्य तयां परत दीधलें मुनिं हो ॥१॥

जे नृप समरीं पडले, त्यांच्या पुत्रांस दीधलें राज्य ।

झाले नाहीं वश जे, त्यांना जिंकून घेतलें राज्य ॥२॥

जिंकित राज्यावरती, असुरांना स्थापिलें तिथें भूप ।

यापरि सृष्टी जिंकुन, सृष्टीचा होतसे स्वता भूप ॥३॥

यज्ञादि सर्व कर्मे, करिता झाला समस्त ती बंद ।

नंतर असुरां धाडी, पाताळीं घ्यावया अधीं भेद ॥४॥

बहु शूर असुर ऐसे, मायावीही तसेच ते सारे ।

पाताळीं जाउनियां, झाले तेथें गरुड ते सारे ॥५॥

भक्षित अहींस तेव्हां, कळली ही मात नाग-राजास ।

देउन अमूल्य रत्‍नें, स्त्री-रत्‍नें दीधलीं नृपें अरिस ॥६॥

केला समेट ऐसा, देवांतक मानिला अही-भूपें ।

देवांतकबंधूनें, दोनी भुवनांस जिंकिलें सु-तपें ॥७॥

ही मात भृत्य करवी, कळवी स्वर्गी नृपाल जो ज्येष्ठ ।

बंधू देवांतक त्या, लघु बंधूकडुन हें इष्ट ॥८॥

स्वर्गी दुर्लभ वस्तू, पाठवि देवांतकास लघु बंधू ।

महिवरि दुर्लभ वस्तू, पाठवि भावास थोरला बंधू ॥९॥

यापरि दोघे करिती, त्रिभुवनिंचें राज्य अल्प-काल-वरी ।

शंकर-वर-प्रसादें, गर्वानें मातले बहू भारी ॥१०॥

त्यांचा नाश कसा हो, झाला हें सांगतों तुम्ही ऐका ।

विधि व्यासाला वदती, कथना अवधान देउनी ऐका ॥११॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-10-15T15:08:23.5530000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

select card

  • निवड पत्र 
  • निवड कार्ड 
RANDOM WORD

Did you know?

जर सर्व प्राण्य़ांचा आत्मा एकच असेल तर प्राणी पक्ष्यांची भुते होतात काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.