TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीय परिच्छेद : पूर्वार्ध ३|
संध्याप्रयोगोबव्हचानाम्‌

धर्मसिंधु - संध्याप्रयोगोबव्हचानाम्‌

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


संध्याप्रयोगोबव्हचानाम्‌

अथसंक्षेपतःसंध्याप्रयोगोबव्हचानाम्‌ दर्भद्वयकृतेपवित्रेग्रन्थियुतेग्रन्थिरहितेवाहस्तयोर्धृत्वाद्विराचम्यप्राणायामंकुर्यात

प्रणवस्यपरब्रह्मऋषिःअप्रमात्मादेवतादैवीगायत्रीच्छन्दःसप्तानांव्याह्रतीनांविश्वामित्रजमदग्निभरद्वाजगौतमातरिवसिष्ठकश्यपा

ऋषयः अग्निवाय्वादित्यबृहस्पतिवरुणेंद्रविश्वेदेवादेवताः गायत्र्युष्णिगनुष्टपबृहतीपङ्क्तित्रिष्टुपजगत्यश्छन्दांसि

गायत्र्याविश्वामित्रऋषिःसवितादेवतागायत्रीच्छन्दः गायत्रीशिरसःप्रजापतिऋषिःब्रह्माग्निवाय्वादित्यादेवताःयजुश्छ्न्द्रः

प्राणायामेविनियोगाः सर्वाङ्गुलीभिस्तर्जनीमध्यमाभिन्नाभिर्वानासांधृत्वादक्षिणेनवायुमाकृष्यरोधयेत

ओंभूः ओंभुवः औस्वः ओंमहः ओंजनः ओंतपः ओंसत्यम ओंतत्सवितुर्वरेण्यं० यात ओंआपोज्योती

रसोमृतंब्रह्मभूर्भुवःसुवरोम इतिसप्रणवसप्तव्याह्रतिगायत्रीशिरस्त्रीःपठित्वा

वामनासयावायुंविसृजोदितिप्राणायामःसर्वशाखासाधारणःममोपात्तदुरितक्षयद्वाराश्रिपरमेश्वरप्रीत्यर्थप्रातःसंध्यामुपासिष्ये

आपोहिष्ठेतितृचस्याम्बरीषः सिन्धुद्विप आपोगायत्रीमार्जनेविनि०

नद्यादौतीर्थस्थंताम्रमृन्मयादिभूमिष्ठपात्रस्थंवावामकरस्थंवाजलंदर्भादिनादायमार्जनसर्वत्र नतुधाराच्युतजलेन ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-05-28T21:00:25.3370000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

PUṆYAJANA(पुण्यजन)

  • A rākṣasa. Raivata, king of Kuśasthalī, born of the race of Śaryāti, went to see Brahmā. Taking advantage of his absence from the place Puṇyajana took control over Kuśasthalī. Afraid of the demon all the hundred brothers of Raivata left the country. After some time the Śaryāti dynasty merged with that of Hehaya. [Chapter 2, Aṁśa 4, Viṣṇu Purāṇa]. 
RANDOM WORD

Did you know?

वास्तुशास्त्र पाहणे कितपत विश्वासार्ह आहे? त्याचे परिणाम जाणवतात काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.