TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीय परिच्छेद : पूर्वार्ध ३|
अथपुनर्विवाहः

धर्मसिंधु - अथपुनर्विवाहः

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


अथपुनर्विवाहः

अथपुनर्विवाहः दुष्टलग्नेयथोक्तग्रहताराद्यभावेऽन्यत्रापिदुष्टयोगाद्यशुभकाले

कूष्माण्डीघृतहोमादियथोक्तविधिविनासूतकादौचविवाहेजातेतयोरेवदम्पत्योःसुमुहूर्तेपुनर्विवाहः कर्तव्यः

सुरापीव्याधिताधूर्तावंध्यार्थघ्न्यप्रियंवदा । स्त्रीप्रसूश्चाधिवेत्तव्यापुरुषद्वेषिणीतथा १

अधिवेदनंभार्यान्तरकरणम अप्रजांदशमेवर्षेस्त्रीप्रजांद्वादशेत्यजेत । मृतप्रजांपञ्चदशेसद्यस्त्वप्रियवादिनीम १

अत्राप्रियवादोव्यभिचारः प्रतिकूलभाषणरूपस्यतस्यप्रायःकलौसार्वत्रिकत्वात आज्ञासंपादिनीदक्षांवीरसूंप्रियवादिनीम ।

पत्नीत्यक्त्वाभोगार्थमन्योद्वाहीपूर्वभार्यायैस्वधनस्यतृतीयांशंदद्यात निर्धनश्चेत्तांपोषयेत मनुः अधिविन्नातु यानारीनिर्गच्छेद्रोषितागृहात ।

सासद्यःसन्निरोद्धव्यात्याज्यावाकुलसन्निधौ १ अग्निशुश्रूषादिधर्माचरणंज्येष्ठ्यासहकार्यम नतुकनिष्ठया इदंज्येष्ठाया

आज्ञासंपादिनीत्वे यदितुरोषादिशीलेनसमनन्तरोक्तमनुवाक्याज्ज्येष्ठाकुलसन्निधौ

त्यागार्हागृहान्तरेनिरोधार्हावातर्हिकनिष्ठयापिसहधर्मचरेदन्यथाधर्मभ्रंशापातात तथावीरसुतायास्यादाज्ञासंपादिनीचया ।

दक्षाप्रियंवदाशुद्धातामत्रविनियोजयेत १ इतिमाधवीयेस्मृतेश्च द्वितीयविवाहहोमः पूर्वविवाहसंबन्धिगृह्याग्नावेवकार्यः

तदसंभवेलौकिकाग्नौकार्यः लौकिकाग्नौकरणपक्षेद्वितीयविवाहहोमादिनोत्पन्नाग्नेर्गृह्याग्नित्वाद्वयोर्गृह्याग्न्योः संसर्गः कार्यः ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-05-28T20:23:42.9000000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

गुंजी

  • स्त्री. ( गो . ) गुंज पहा . 
RANDOM WORD

Did you know?

श्रीयंत्र स्थापना व मुहूर्त याबद्दल माहिती द्यावी.
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.