TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|ग.ह.पाटील|लिंबोळ्या|
देवा, माझे पाप नको मानू हीन !

लिंबोळ्या - देवा, माझे पाप नको मानू हीन !

’ लिंबोळ्या ’ या संग्रहातील कविता लिंबोळ्यांप्रमाणेच कडवट गोड आहेत. या कविता म्हणजे कवीच्या उच्च काव्यप्रतिभा आहेत.


देवा, माझे पाप नको मानू हीन !

कमळाला जन्म देणार्‍या चिखला,

कस्तूरि तुजला मानितो मी

जन्म घे कोळशा, हिरा तुझ्या पोटीं

तुझे गुण कोटी पारखी मी

कोण म्हणे दासी, देवी तू पवित्र

उदरी विदुर जन्मे तुझ्या

कान्होपात्रे अगे, गणिकेच्या मुली,

तुझी मी माउली वन्द्य मानी

देवा, माझे पाप नको मानू हीन

फुलव त्यातून गुणवल्ली

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-10-11T13:11:00.2030000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ओल

 • स्त्री. हमीदाखल ठेवलेली वस्तु ( गुरें , माणसें इ० ); तारण ; शत्रूनें तहाच्या अटी पाळाव्या म्हणुन त्याजकडुन खातरजमेसाठीं मनुष्य , गुरें द्रव्य इ० मागून घेऊन त्यांस अटी पूर्न होईपर्यंत अडकवून ठेवणें . ' कोट किल्ले दिले ओलिला त्रिभकजीसाठीं । ' - ऐपो ३८३ . ( का . ओलु = हमी , तारण ; दे . उल्ल = कर्ज ) 
 • स्त्री. कापडाचा तुकडा ( एकेरी पन्ह्माचें ५ - ७ हात लांब उपरणें , पलंगपोस ), ( गो .) ख्रिश्चन बायांची ओढणी . 
 • स्त्री. १ भिजलेली स्थिति ; ओलावा ; दलदल ; आर्द्रता . ' दानव रुधिराचिया ओला .' - शिशु २ . २ ( ल .) साध्यता ; सुलभपणा ( काम करण्यास जागा . सवड ). उ० तेथें कांही ओल आहे = आशा करण्यास कांही जागा , अनुकूल स्थिति , साधन , सोयी आहेत . ( सं . आर्द्र ; प्रा . उल्ल - ओल्ल ) म्ह० १ ओल आहे कीं पो ( फो ) ल आहे , ओल ना पोल , ओल कीं पोल ( कांहीं ओलावा आहे ? कां सगळा भुसाच ), तेथें कांही लभ्यांश आहे किंवा नाही . २ मुलांचा एक खेळ , ( चार , पांच मुलें एकत्र बसून उभी पोकळ मूठ करितात , एक मुलगा आपल्या हातांतील खडा कोणतरी एकाच्या मुठींत टाकतो व मग ओल कीं पोल असें डाव आलेल्या मुलाला विचारतो व त्यानें ज्याच्या हातांत खडा असेल त्याचा तो हात धरल्यास त्याची हारजाऊन खडा धरण्यार्‍यावर येते .) ३ ( ल .) दयाळुपणा ; दयाद्रता . ' भीतरि नाहीं प्रेमाची ओ ( ल ) ळ । तया केवि बोलवती वियोगिचे बोल । ' - ऋ ९९ . 
 • ०धरणें जमिनींत पडलेल्या पावसाच्या पाण्याची वाफ होण्यापूर्वी जमीन नांगरणें . ओलीला ओल मिळणें - जमिनींत ओलावा वाळुन गेला नाहीं तों पुन्हां पाऊस पडणें . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

अतिथी व अतिथिसत्कार याचे विशेष महत्व काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.