TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अनुवादीत साहित्य|धर्मसिंधु|तृतीयपरिच्छेद : पूर्वार्ध १|
त्रिप्रसवशान्ति

धर्मसिंधु - त्रिप्रसवशान्ति

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.
This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


त्रिप्रसवशान्ति

एकामागून एक असे तीन मुलगे झाल्यावर चौथी जर मुलगी किंवा मुलगा होईल तर ते मातापितरांच्या (दोहोंच्या) कुलास अनिष्ट जाणावें. त्यांनें ज्येष्ठ पुत्राचा नाश, वित्तहानि, दुःख वगैरे अरिष्टे उद्भवतात. यासाठीं गोप्रसवशान्ति करुन

’मम सुतत्रयजन्मानन्तरं कन्याजनन्सूचितसर्वारिष्ट०’

किंवा ’मम कन्यात्रयजन्मानन्तरं पुत्रजननसूचितसर्वारिष्ट०’ इत्यादि संकल्प करावा आणि स्थंडिलावर पुढच्या भागीं ग्रहांची स्थापना केल्यावर त्यांच्या उत्तरेस पांच कलशांवर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र व रुद्र यांचें सोन्याच्या प्रतिमांत आवाहन करुन त्यांचें पूजन करावें. त्या देवतांचें आवाहन--

’ब्रह्मजज्ञानं० इदं विष्णु० त्र्यंबकं० यत इन्द्र० व कद्रुद्राय०’

या मंत्रांनीं करावें. त्यानंतर ग्रहपीठस्थ देवतांचें अन्वाधान करुन,

’ब्रह्माणं विष्णुं महेशं इन्द्रं रुद्रं च प्रत्येकं समिदाज्यचरुतिलैः प्रतिद्रव्यमष्टोत्तरसहस्त्राष्टोत्तरत्रिशताष्टोत्तरशतान्यतमसंख्याहुतिभिः शेषेणेत्यादि’

असें अन्वाधान करावें.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-05-17T01:52:18.1630000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Eta coefficient

  • इटा गुणांक 
RANDOM WORD

Did you know?

प्रदक्षिणा कशी व कोणत्या देवास किती घालावी ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.