TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीयः परिच्छेदः : पूर्वार्ध १|
अथकर्णवेधः

धर्मसिंधु - अथकर्णवेधः

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


अथकर्णवेधः

दशमेद्वादशेवाह्निषोडशेकर्णबेधनम् । मासेषष्ठेसप्तमेवाअष्टमेदशमेपिवा १ द्वादशेवाततोऽब्देचप्रथमेवातृतीयके ।

नकर्तव्यंसमेवर्षेस्त्रीपुंसःश्रुतिवेधनम् २ तृतीयादिवत्सरेमासाःकार्तिकेपौषमासेवाचैत्रेवाफाल्गुनेपिवा ।

शुक्लपक्षःशुभःप्रोक्तोजन्ममासो निषेधितः १ भद्रायांविष्णुशयनेकर्णवेधंविवर्जयेत् ।

तेनकार्तिकमासविधिःशुक्लद्वादश्युत्तरं ज्ञेयः केचिन्मीनस्थसूर्येचैत्रंधनुस्थेपौषंमासंवर्जयन्ति द्वितीयादशमीषष्ठीसप्तमीचत्रयोदशी ।

द्वादशीपञ्चमीशस्तातृतीयाकर्णवेधने १ चन्द्रबुधगुरुशुक्रवाराः पुष्यपुनर्वसुमृगोत्तरात्रयहस्तचित्राश्विनीश्रवणरेवतीधनिष्ठाःशुभाः

विष्णुरुद्रब्रह्मसूर्यचन्द्रदिक्पालनासत्यसरस्वतीगोब्राह्मणगुरुपूजांकृत्वालकरसाङ्कितंकर्णपुंसः

पूर्वंदक्षिणविध्येत्पश्चाद्वामम् स्त्रीणांपूर्ववामं सौवर्णीराजपुत्रस्यराजतीविप्रवैश्ययोः ।

शूद्रस्यचायसीसूचीबालकाष्टांगुलामता १ कर्णरन्ध्रेवेश्छायाप्रविशेद्वर्धयेत्तथा । अन्यथादर्शनेतस्यपूर्वपुण्यविनाशनम् इतिकर्णवेधः ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-05-13T22:56:06.6530000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

पिंजर्‍यांत व्याघ्र सांपडे, बायका मुलें मारिती खडे

 • एखादा थोर मनुष्य अडचणींत सांपडला म्हणजे त्याची कोणीहि हेटाळणी करतो. 
RANDOM WORD

Did you know?

लग्न ठरवितांना पत्रिका पाहणे किती योग्य आहे? पत्रिका पाहूनही कांही विवाह अयशस्वी कां होतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.