TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीयः परिच्छेदः : पूर्वार्ध १|
सूर्यावलोकन

धर्मसिंधु - सूर्यावलोकन

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


सूर्यावलोकननिष्क्रमणभूम्युपवेशनान्नप्राशनानि

तृतीयेमासिसूर्यावलोकनं चतुर्थेमासिअन्नप्राशनकालेवानिष्क्रमणम् तत्रकालः शुक्लपक्षः शुभः प्रोक्तः कृष्णश्चान्त्यत्रिकविना ।

रिक्ताषष्ठ्यष्टमीदर्शद्वादशीचविवर्जिता १ गुरुशुक्रबुधवाराः

आश्विनीरोहिणीमृगपुष्योत्तरात्रयहस्तधनिष्ठाश्रवणरेवतीपुनर्वस्वनुराधानक्षत्राणिचशस्यानि

इदंनिष्क्रमणंनित्यंकाम्यम् सूर्यावलोकननिष्क्रमणयोर्नान्दीश्राद्धंकृताकृतम् अथ भूम्युपवेशनकालः

पञ्चममासेनिष्क्रमोक्ततिथ्यादौभौमबलेसतिभूम्युपवेशनंकार्यम् अथान्नप्राशनकालः

षष्ठेऽष्टमेदशमेद्वादशेवामासेपुर्णेवत्सरेवापुंसोन्नप्राशनम् पञ्चमसप्तमनवममासेषुस्त्रीणाम् द्वितीयाचतृतीयाचपञ्चमीसप्तमीतथा ।

त्रयोदशीचदशमीप्राशनेतिथयःशुभाः१ बुधशुक्रगुरुवाराःशुभाः रविचंद्रवारौक्वचित्

अश्विनीरोहिणीमृगपुनर्वसुपुष्योत्तरात्रयहस्तचित्रास्वात्यनुराधाश्रवणधनिष्ठाशततारकारेवत्यःशुभाःजन्मनक्षअत्रमशुभमितिकेचित्

भद्रावैधृतिव्यतीपातगंडातिगण्डवज्रशूलपरिघावर्ज्याः विष्णुशिवचन्द्रार्कदिक्पालभूमिदिशाब्राह्मणान्‌संपूज्य मात्रुत्सङ्गतस्य

शिशोःकांचनेकांस्येवापात्रेस्थितंदधिमधुघृतमिश्रंपायसंसुवर्णयुतहस्तेनसमन्त्रंप्राशयेत्

सूर्यावलोकनादीन्यन्नप्राशनान्तानिअन्नप्राशनकाले

शिष्टाःसहैवानुतिष्ठन्तिएतेषांसहप्रयोगंसंकल्पादिकंकौस्तुभादौज्ञातव्यम्

अथान्नप्राशनान्तेकर्तव्यम् अग्रतोऽथपरिन्यस्यशिल्पवस्तुनिसर्वशः ।

शस्त्राणिचैव वस्त्राणिततःपश्येत्तुलक्षणम् १ प्रथमंयत्स्पृशेद्बालःपुस्तकादिस्वयंतदा ।

जीविकातस्यबालस्यतेनैवसुभविष्यति २

अन्नप्राशनान्तसंस्कारेषुमलमासगुरुशुक्रास्तादिदोषोनास्तिइत्युक्तंतच्छद्धकालेष्वसंभवेज्ञेयम् तेनषष्ठादिमासे

अस्तादिदोषसत्वेऽष्टमादिमासेकार्यम् इतिसूर्यावलोकननिष्क्रमणभूम्युपवेशना प्राशनानि ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-05-13T22:55:04.1430000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

environmental region

 • पर्यावरणी प्रदेश 
RANDOM WORD

Did you know?

जन्मानंतर पाचवी पूजनाचे महत्व काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.