TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीयः परिच्छेदः : पूर्वार्ध १|
अथकृष्णचतुर्दशीजननशान्तिः

धर्मसिंधु - अथकृष्णचतुर्दशीजननशान्तिः

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


अथकृष्णचतुर्दशीजननशान्तिः

अथकृष्णचतुर्दशीजननशान्तिः कृष्णपक्षेचतुर्दश्यांप्रसूतेः षड्विधंफलम् । चतुर्दशीच षड्‌भागांकुर्यादादौशुभंस्मृतम् १

द्वितीयेपितरंहन्तितृतीये मातरंतथा चतुर्थेमातुलंहन्तिपञ्चमे वंशनाशनम् २ षष्ठेतुधनहानिः स्यादात्मनोवंशनाशनम् ।

तत्रचतुर्दश्याःषडंशानांमध्येद्बितीयतृतीयषष्ठांशेषुजननेगोमुखप्रसवपूर्वकंचतुर्दशीशान्तिः अन्यभागेकेवलचतुर्दशीशान्तिः अस्य शिशोः

कृष्णचतुर्दश्याअमुकांशजननसूचितसर्वारिष्टनिरासद्वाराश्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थमित्यादिसंकल्पः आग्नेयादिचतुर्दिक्षुचत्वारः

कुम्भामध्येशतच्छिद्रकुम्भेप्रतिमायांरुद्रावाहनम् मयूखेतुपीठादौरुद्रप्रतिमांसंपूज्यतत्प्राच्यामुदीच्यां

वाशतच्छिद्रादिपञ्चकलशस्थापनपूजनम् अन्वाधानेग्रहानष्टाष्टसंख्यसमिदाज्यचरुभिरधिदेवतादीन्‌एकैकसंख्यसमिच्चर्वाज्याहुतिभिः

रुद्रंअश्वत्थप्लक्षपलाशखदिरसमिद्भिश्चर्वाहुतिभिराज्याहुतिभिर्माषैस्तिलैः सर्षपैश्चप्रतिद्रव्यमष्टोत्तरशताष्टाविंशत्यन्यतरसंख्यया

त्र्यंबकमितिमन्त्रेण अग्निंवायुंसूर्यप्रजापतिंचतिलाहुति भिरमुकसंख्याभिःसकृद्वाव्यस्तसमस्तव्याह्रतिभिः

यद्वाप्रजापतिमेवसमस्तव्याह्रतिभिस्तिलैः शेषेणेत्यादि ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-05-13T22:04:19.5730000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

झेला

 • m  A bunch (of flowers), a nosegay, a bouquet. The large netting. 
 • पु. १ पुष्पगुच्छ ; फुलांचा झुबका ; गोदा ; बोका . गमे चंपक - कुसुमौघ हार झेला । - र १८ . २ झाडावर लोंबणारें मोठें जाळें , आंखी . यांत झेलणीनें उतरलेले आवे टाकतात . ( झेला , झेली , झेलें )-( पुस्त्रीन . ) हे शब्द ( झेलण्याची आंकडी या ) एकाच अर्थानें कांहींजण वापरतात . ३ शेताला पाणी द्यावयाची एक प्रकारची टोपली . ४ ( पोतकाम ) मण्यांचें एक प्रकारचें कुसरीचें काम . [ झेलणें ] 
RANDOM WORD

Did you know?

Why are you transliterating?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.