TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीयः परिच्छेदः : पूर्वार्ध १|
अथकृष्णचतुर्दशीजननशान्तिः

धर्मसिंधु - अथकृष्णचतुर्दशीजननशान्तिः

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


अथकृष्णचतुर्दशीजननशान्तिः

अथकृष्णचतुर्दशीजननशान्तिः कृष्णपक्षेचतुर्दश्यांप्रसूतेः षड्विधंफलम् । चतुर्दशीच षड्‌भागांकुर्यादादौशुभंस्मृतम् १

द्वितीयेपितरंहन्तितृतीये मातरंतथा चतुर्थेमातुलंहन्तिपञ्चमे वंशनाशनम् २ षष्ठेतुधनहानिः स्यादात्मनोवंशनाशनम् ।

तत्रचतुर्दश्याःषडंशानांमध्येद्बितीयतृतीयषष्ठांशेषुजननेगोमुखप्रसवपूर्वकंचतुर्दशीशान्तिः अन्यभागेकेवलचतुर्दशीशान्तिः अस्य शिशोः

कृष्णचतुर्दश्याअमुकांशजननसूचितसर्वारिष्टनिरासद्वाराश्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थमित्यादिसंकल्पः आग्नेयादिचतुर्दिक्षुचत्वारः

कुम्भामध्येशतच्छिद्रकुम्भेप्रतिमायांरुद्रावाहनम् मयूखेतुपीठादौरुद्रप्रतिमांसंपूज्यतत्प्राच्यामुदीच्यां

वाशतच्छिद्रादिपञ्चकलशस्थापनपूजनम् अन्वाधानेग्रहानष्टाष्टसंख्यसमिदाज्यचरुभिरधिदेवतादीन्‌एकैकसंख्यसमिच्चर्वाज्याहुतिभिः

रुद्रंअश्वत्थप्लक्षपलाशखदिरसमिद्भिश्चर्वाहुतिभिराज्याहुतिभिर्माषैस्तिलैः सर्षपैश्चप्रतिद्रव्यमष्टोत्तरशताष्टाविंशत्यन्यतरसंख्यया

त्र्यंबकमितिमन्त्रेण अग्निंवायुंसूर्यप्रजापतिंचतिलाहुति भिरमुकसंख्याभिःसकृद्वाव्यस्तसमस्तव्याह्रतिभिः

यद्वाप्रजापतिमेवसमस्तव्याह्रतिभिस्तिलैः शेषेणेत्यादि ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-05-13T22:04:19.5730000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

battery

  • स्त्री. बॅटरी 
  • पु. Zool. समूह 
  • स्त्री. मारपीट 
  • स्त्री. Elec.(a group of two or more primary cells or accumulators, electrically connected in series or in parallel) बॅटरी 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

दीप किंवा दिवा लावण्याचे कांही शास्त्र आहे काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.