TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|धर्मसिंधु|तृतीयः परिच्छेदः : पूर्वार्ध १|
अथयजुर्वेदिनांप्रयोगः

धर्मसिंधु - अथयजुर्वेदिनांप्रयोगः

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.


अथयजुर्वेदिनांप्रयोगः

अथयजुर्वेदिनांबौधायनोक्तरीत्याप्रयोगः तत्रराज्ञः शिष्टानांबन्धूनांचनुमतिंलब्ध्वासंकल्पादिआचार्यपूजान्तंप्राग्वत्कुर्यात्

ब्राह्मणभोजनसंकल्पान्तेआचार्योदेवयजनोल्लेखनादिआप्रणीताभ्यःकुर्यात् ग्रहीतादातुः

समक्षंगत्वापुत्रंदेहीतिस्वयमेवभिक्षेत दाताददामीत्याह ततोदातुःसंकल्पादिपुत्रदानान्तंपूर्ववत्

ग्रहीताधर्मायत्वागृह्णामिसंतत्यैत्वागृह्णामीतिपरिगृह्यैनंपुत्रंवस्त्रकुण्डलाङ्गलीयकैरलंकुर्यात्

आचार्यःकुशमयंबर्हिःपालाशमयमिध्मंचसंपाद्यपरिधानप्रभृतिअग्निमुखंकृत्वाचरुश्रपणासादनान्ते

पूर्वांगहोमंकृत्वा यस्त्वाह्रदाकीरिणेतिपुरोनुवाक्यामुक्त्वा यस्मैत्वंसुकृतेइतियाज्ययाहुत्वा

व्यस्तसमस्तव्याह्र्तीर्हुत्वास्विष्टकृदादिकुर्यात् आचार्यायदक्षिणावस्त्रकुण्डलांगुलीयकं दद्यादिति ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-05-13T21:19:52.8700000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

colleter

 • पु. Bot. (glandular hairs) ग्रंथिलरोम 
RANDOM WORD

Did you know?

Is there any reference in Vedas or puranas for eating non-veg food?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.