TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भजन|मोरया गोसावीची पदे|
अहो कलीयुगा माजी एक ॥ मयू...

मोरया गोसावी - अहो कलीयुगा माजी एक ॥ मयू...

श्रीमन्महासाधु मोरया गोसावी यांची प्रासादिक, भक्तिज्ञान व वैराग्यमुक्त अशी भजनांची पदे श्री क्षेत्र मोरेश्वर, चिंचवड व अष्टविनायकांच्या स्थानी देवास आळविण्याकरिता म्हणतात.


॥ पद ६५ ॥

अहो कलीयुगा माजी एक ॥ मयूर क्षेत्र बा ठाव ॥

अहो मोरेश्वर दाता जाण ॥ दिनरंकेचा राव ॥

अहो ईच्छिलें फळ देतो आहे ॥ मोक्षपद ऊपाव ॥१॥

माझ्या मोरयाचा धर्म जागो ॥धृ॥

चौर्‍यांसीं बा लक्ष गांव ॥ पंथ अवघड भारी ॥

अहो तितकाही उल्लंघूनीं ॥ वास केला मयूरपूरीं ॥

अहो चुकतील यातायाती ॥ तरसील भवसागरीं ॥

माझ्या मोरयाचा धर्म जागो ॥२॥

माझा मोक्षदाता तुंचि एक ॥ ह्मणूनी शरण रिघालों ॥

अहो कल्पवृक्ष देखोनीयां ॥ परम सुख पावलों ॥

अहो विश्रांति बा थोर झाली ॥ भक्ती दान लाधलों ॥मा०मो०॥३॥

माझा देह हा पांगूळ हो ॥ बापा आलों तुझीया ठाया ॥

अहो कृपा (दया) दृष्टी पाही मज ॥ शरण तुझायी पायां ॥

अहो कृपाळ (दयाळू) बा तारीं वेगीं ॥ भक्त (दीन) वत्सल देवराया ॥

माझ्या मो० धर्म जागो ॥४॥

अहो अनंत रुपें अनंत नामें ॥ तेथें वर्णा (बोला) वें काय ॥

अहो योगीयांचा निजध्यास ॥ मोरयागोसावी ध्याये ॥

अहो युगानयुगीं जोडी झाली ॥ विघ्नराचें (मोरेश्वराचें) पायीं ॥

माझ्या मोरयाचा धर्म जागो ॥

याचे चरणीं लक्ष लागो ॥ याची सेवा मज घडो ॥

याचें ध्यान हृदयीं राहो ॥ माझ्या मोरयाचा धर्म जागो ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-04-23T00:24:56.3570000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

conjugate angles

  • वृत्तपूरक कोन (ज्या दोन कोनांच्या मापांची बेरीज ३६० अंश असते असे कोन) 
RANDOM WORD

Did you know?

जन्मानंतर पाचवी पूजनाचे महत्व काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.