TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भजन|मोरया गोसावीची पदे|
कां बा रुसलासी कां बा न ब...

मोरया गोसावी - कां बा रुसलासी कां बा न ब...

श्रीमन्महासाधु मोरया गोसावी यांची प्रासादिक, भक्तिज्ञान व वैराग्यमुक्त अशी भजनांची पदे श्री क्षेत्र मोरेश्वर, चिंचवड व अष्टविनायकांच्या स्थानी देवास आळविण्याकरिता म्हणतात.


॥ पद ६२ ॥

कां बा रुसलासी कां बा न बोलसी ॥

निष्ठुर झालासी तूं कां बा मजसीं ॥

तूं बा न बोलसी आतां काय करुं ॥

बहुत श्रमलों कोणीकडे जाऊं ॥१॥

बहुत अपराध कीती काय सांगूं ॥

संख्या नाहीं बहुत अन्याया ॥

जरी धेनू टाकी वत्सलासीं ॥

तेणें आस करावी कवणाची ॥२॥

ऐसी उपमा तूज काय सांगूं किती ॥

व्यापक आहेसी तूं बा मंगलमूर्ती ॥

दुष्ट भोग आहेत प्रपंचीं ॥

सोडवी आतां मज चुकवीं यातायाती ॥३॥

किती भोग भोगुं मी वेरझारा ॥

कृपा (दया) करी तूं माझी बा लवकरी ॥

आतां भोग हे किती म्यां भोगावे ॥

विनंती करितों तुज एक भावें ॥४॥

मन वेधलें एका घरदारीं ॥

मोहपाश तोडावा लवकरी ॥

पुत्र कलत्र धन हें नलगेची ॥

जोडी द्यावी आपुल्या (चरणाची) पायांची ॥५॥

ऐसी करुणा तुज भाकीतों दयाळा ॥

आस पूरवी तूं माझी एकवेळा ॥

आस तुझी बा लागली बहुत ॥

अंगीकार त्वां केला पुर्वीच ॥६॥

बहुत अन्याय क्षमा करी मज ॥

कोप न धरी तूं विनवितों तुज ॥

तूं जरी कोपलासी जावें कवणापाशीं ॥

मायबाप सखा (स्वामी) माझा होसी ॥७॥

मोरया गोसावी जोडले (आह्मासी) भक्तांसी ॥

तों तुं एकरुप भासलें मनासीं ॥

विनवि दास ह्मणें चिंतामणी ॥

तनुमन वेधलें तुझ्या बा चरणीं ॥९॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-04-23T00:20:18.9900000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

आगे काम, पीछे राम

 • प्रथम काम करून घ्यावयाचे व मागाहून देवाची आठवण करावयाची. काम करून घेत असतां दया माया देवधर्म वगैरे कोणत्याहि गोष्टीकडे लक्ष्य न देतां सक्तीनें व निष्ठुरपणें काम करून घेणार्‍या कठोर धन्याबद्दल योजतात. ‘आगे काम पीछे राम! हे त्या जातीच्या जमादारांचे ब्रीद असते. म्हणजे काम ‘चोपून’ घेण्यात दयेमायेचा धार्मिक प्रश्र्नच त्यांच्यापुढे नसतो.’ - काळे पाणी २८९. 
RANDOM WORD

Did you know?

How do I contact you?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.