TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी पुस्तके|गीत महाभारत|
कर्णाचे सूर्यास उत्तर

गीत महाभारत - कर्णाचे सूर्यास उत्तर

महर्षी व्यासांनी लिहिलेले महाभारत हे मानवी जीवनाच्या सर्व अंगांना स्पर्श करणारे व ज्ञानाने ओतप्रोत भरलेले असे महाकाव्य आहे.


कर्णाचे सूर्यास उत्तर

कर्ण सूर्यभक्‍त होता तरी त्याने सूर्यदेवाच्या आवाहनाला नम्रपणे नकार दिला. त्याचे दानव्रत सर्व जगाला विदित होते. त्याच्या दानाच्या व्रतात आतापर्यंत तरी खंड पडला नव्हता. व्रतभंग करुन ब्राह्मन वेषातील इंद्राला कुंडले न दिल्याने त्याची कीर्ती नष्ट झाली असती. त्याला आपल्या व्रतावर अढळ राहायचे होते व असत्याचरण घडू द्यायचे नव्हते. त्याने सूर्याला सांगितले की तो मृत्यूपेक्षाही असत्याला भीत होता. तसेच त्याला आपली कीर्ती अबाधित राहावी असे वाटत होते. त्याने म्हटले की कीर्ती ही मातेप्रमाणे माणसाचे इहलोकी रक्षण करते व मृत्यूनंतर परलोकीही आधार देते. कीर्तियुक्‍त मरण हे लोकसंमत व श्लाघनीय आहे. सूर्याने जेव्हा म्हटले की कुंडले दिल्याने तुझे प्राण संकटात येतील, त्यावर कर्ण म्हणाला की त्याची चिंता नको. त्याच्यापाशी अर्जुनाइतकीच अस्त्रविद्या आहे, त्या विद्येच्या जोरावर तो आपले रक्षण करु शकेल. इंद्र अर्जुनासाठी येतो आहे, शिवाय मुद्दाम रुप पालटून येतो आहे हे समजल्यावरही तो आपल्या व्रतावर ठाम राहाणार आहे. स्वर्गाचा अधिपती याचक आणि मानव दान देणारा हेच मुळी रोहहर्षक आहे. जेव्हा इंद्र आला तेव्हा कर्णाने आनंदाने आपली कवचकुंडले त्याला दिली व त्याच्याकडे शक्‍ती मागितली. कार्य संपन्न झाल्याने इंद्र सुखावला. त्यानेही कर्णाला प्राण संकटात असतांना एका शत्रूचा वध करील अशी अमोघ शक्‍ती बहाल केली.

कर्णाचे सूर्यास उत्तर

सांगसी हे काय भक्‍ता, तारकांच्या नायका ।

पाठवू विन्मूख कैसे दिव्य त्या मी याचका ॥धृ॥

वध्य मी होईन देवा दिव्य माझी कुंडले

अर्जुनासाठीच येई इंद्र हे मी जाणले

सत्यधर्माला परी मी होऊ कैसा पारखा ? ॥१॥

विप्र जो येईल माझ्या अर्घ्यदानाचे क्षणी

तुष्ट त्यासी करिन ईशा प्राणही हे अर्पुनी

घेतलेल्या या व्रताला पाळु द्या या सेवका ॥२॥

सत्य एकच धर्म माझा, सत्य जपतो मी मनी

कुंडलांचे दान देणे धर्म ठरतो जीवनी

रिक्‍त हस्ते इंद्र जाणे हा प्रमादच नाही का ? ॥३॥

नेउ द्या इंद्रास माझी प्राणरक्षक कुंडले

स्वर्गलोकीचा धनी तो येतसे माझ्याकडे

श्रेष्ठतम याहून याचक मानवा लाभेल का ? ॥४॥

इंद्र लपवी आपणाला वेष घेउन वेगळा

मी परी नीतीस जाणुन दान देइन त्याजला

कीर्ति मी राखीन लोकी, हे जगाच्या पालका ॥५॥

जीविताला अर्पुनी ही जपिन कीर्ती भास्करा

लोकपरलोकातसुद्धा नित्य रक्षिल ती मला

भंग करण्या या व्रताचा, पामरा सांगू नका ॥६॥

वध्य होइन मी जरी हे दान मोठे देउनी

ज्ञात मजसी अस्त्रविद्या करिल रक्षण ती रणी

दैव पाही सत्त्व माझे, ही कसोटी नाहि का ? ॥७॥

पुत्र कोणाचा असे मी जाणले हे ना कधी

सोसिले अवमान सारे, वाढलो सूतांमधी

चूक होता दोष देतिल, मी असा हा पोरका ॥८॥

प्रार्थना मी करिन इंद्रा शब्द मानुन आपुला

शत्रु माझे मारण्याला दिव्य शक्‍ती द्या मला

अर्जुनावाचून कोणा कर्णवध हा शक्‍य का ? ॥९॥

आज मी हे चरण वंदी भक्‍त तुमचा भास्करा

आपुले हे प्रेम पाहुन कण्ठ माझा दाटला

रक्षिण्या मज सूर्यदेवा, घेतले हे कष्ट का ? ॥१०॥

माजला कल्लोळ हृदयी शब्द अपुले ऐकता

प्रीय प्राणाहून आहे सोडु कैसे या व्रता

धन्य झालो जीवनी मी हे जगाच्या नायका ॥११॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-04-16T05:45:24.0430000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ŚARĪRA(शरीर)

  • (BODY). Body is constituted of the five elements, earth, water, fire, air and sky (ether). What is solid or hard in the body is earth; liquid, is water; hot or burning, fire; what gives motion to the body is air and what are pores in the body is sky. Body is that which exists and functions with the five organs of knowledge eye, ear, nose, tongue and skin, and the five organs of action like Upastha (sex organ), Pāṇi (hand), Pāda (leg) and Vāṇī (speech). The body depends on the six tastes, sweet, sour, saltish, bitter, hot and astringent. (Kaṭu, amla, madhura, lavaṇa, tikta and kaṣāya). The body is composed of seven internal elements (dhātus) of seven colours, white, red, dark (black), black and white, yellow, brassy and faint-white (Pāṇḍura). Vātapittakaphas (wind, bile and phlegm) are intertwined in the body. Since the body is formed of vital fluids from the sex organs of the father and the mother it is dviyoni (males with male and females with female organs of reproduction). The body exists by four kinds of foods, bhojya, bhakṣya, khādya and lehya. After coitus, within one night, the male and female semen and blood combine into one body in the womb (Kalala). Within seven days it becomes foamy (budbuda). After a fortnight it becomes solid (piṇḍa) and after one month hard (kaṭhina). During the second month the head of the child is formed; in the third month its feet: in the fourth its ankles, stomach and waist are formed. In the fifth month is formed the back (Pṛṣṭha) and face, nose, eyes and ears are formed in the sixth month. During the seventh month life enters the child's body. By the eighth month all the signs of the human being are completed in the child. If the vitality and effulgence of the mother are more than those of the father the off-spring will be female and vice versa; if both are in exactly equal proportions the child will be a eunuch, neither male nor female. If the parents were sad and worried during the time of the mother's conception, the child born would be either blind, lame or a pigmy. If the semen is cleft into two by wind [in the womb] the mother would give birth to twins. In the ninth month the child will be gifted with knowledge and it will remember to what caste it belonged and what all good and evil actions it did in its previous life. 
RANDOM WORD

Did you know?

’ श्रीदुर्गासप्तशती’ ग्रंथातील कांही मंत्र जीवनातील संकटे दूर करतात काय? असे कोणते मंत्र आहेत?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.