TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|मारुती स्तोत्रे|
वीताखिलविषयेच्छं जातानन्द...

हनुमत्पञ्चरत्नम् - वीताखिलविषयेच्छं जातानन्द...


देवी देवतांची स्तुती करताना म्हणावयाच्या रचना म्हणजेच स्तोत्रे. स्तोत्रे स्तुतीपर असल्याने, त्यांना कोणतेही वैदिक नियम नाहीत. स्तोत्रांचे पठण केल्याने इच्छित फल प्राप्त होते.
In Hinduism, a Stotra is a hymn of praise, that praise aspects of Devi and Devtas. Stotras are invariably uttered aloud and consist of chanting verses conveying the glory and attributes of God.

हनुमत्पञ्चरत्नम्

वीताखिलविषयेच्छं जातानन्दाश्रुपुलकमत्यच्छम् ।
सीतापतिदूताद्यं वातात्मजमद्य भावये ह्रद्यम् ॥१॥
तरुनारुनमुखकमलं करुणारस-पूर-पूरितापाङ्‌गम् ।
संजीवनमाशासे मञ्जुलमहिमानमञ्जनाभाग्यम् ॥२॥
शम्बर-वैरि-शरातिगमम्बुज-दल-विपुल-लोचनोदारम् ।
कम्बुगलमनिल-दिष्टं बिम्बज्वलितोष्ठमेकमवलम्बे ॥३॥
दुरीकृत-सीतार्तिः प्रकटीकृतरामवैबवस्फूर्तिः ।
दारित-दशमुख-कीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः ॥४॥
वानर-निकराध्यक्षं दानव-कुल-कुमुद-रवि-कर-सदृक्षम् ।
दीन-जनावन-दीक्षं पवन-तपःपाक-पुञ्जमद्राक्षम् ॥५॥
एतत्पवनसुतस्य स्तोत्रं यः पठति पञ्चरत्नाख्यम् ।
चिरमिह निकिलान् भोगान भुक्त्वा श्रीरामभक्तिभाग्भवति ॥६॥
Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-05T08:40:21.0430000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कसेंसेंच

  • क्रि.वि. कांही तरी चमत्कारिक ; न सांगतां येण्यासारखें ; कसाचसा पहा . 
  • ०होणें वाटणें - १ ( बायकी ) चमत्कारिक वाटणें ; नेहमीपेक्षा निराळ्याच भावना होणें . ' तुला कां बरें आज कसेंसेंच वाटतें ?' - खरा रजपूत वीर . २ चैन किंवा स्वस्थता नसणें ( कसें द्वि .) 
RANDOM WORD

Did you know?

हल्ली महिला पौरोहित्य करतात हे धर्मसंमत आहे काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site