TransLiteral Foundation
हिंदी सूची|हिंदी साहित्य|भजन|श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार|
नाथ मैं थारो जी थारो च...

श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार - नाथ मैं थारो जी थारो च...

श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके परमोपयोगी सरस पदोंसे की गयी भक्ति भगवान को परम प्रिय है।

राग खमाच - ताल दीपचंद

नाथ मैं थारो जी थारो

चोखो, बुरो, कुटिल अरु कामी, जो कुछ हूँ सो थारो ॥

बिगड्यो हूँ तो थारो बिगड़्यो, थे ही मनै सुधारो ।

सुधर्‌यो तो प्रभु सुधर‌यो थारो, थाँ सूँ कदे न न्यारो ॥

बुरो, बुरो, मैं भोत बुरो हूँ, आखर टाबर थारो ।

बुरो कुहाकर मैं रह जास्यूँ, नाँव बिगड़सी थारो ॥

थारो हूँ, थारो ही बाजूँ, रहस्यूँ थारो, थारो !! ।

आँगळियाँ नुह परै न हौवै, या तो आप विचारो ॥

मेरी बात जाय तो जाओ, सोच नही कछु म्हारो ।

मेरे बड़ो सोच यो लाग्यो बिरद लाजसी थारो ॥

जचै जिसतराँ करो नाथ ! अब, मारो चाहै त्यारो ।

जाँघ उघाड्याँ लाज मरोगा, ऊँडी बात बिचारो ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-05-24T22:29:12.8270000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

sander

  • न. खरकामयंत्र 
  • पु. वालुकाक्षेपी 
  • = sanding machine 
RANDOM WORD

Did you know?

aatmyathyatmya meaning
Category : Puranic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site