TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|स्तुतिः|
बुद्धस्तुतिः ।

स्तुतिः - बुद्धस्तुतिः ।

देवी देवतांची स्तुति केल्यास, ते प्रसन्न होऊन इच्छित फल प्राप्त होते.


बुद्धस्तुतिः ।

रेतोरक्तमयान्यमूनि भविनां विण्मूत्रपूर्णोदकान्यालोक्यैव कलेवराणि विगलत्तोयार्द्रंरंध्राणी यः ।

मायाजालनियन्त्रितानि घृणया नोन्मीलयत्यक्षिणी निर्व्याजप्रणिधाननिश्चलमतिर्बुद्ध्यै स बुद्धोऽस्तु वः ॥१॥

ध्यानव्याजमुपेत्य कामुन्मील्य चक्षुः क्षं पश्यानङ्गशरातुरं जनमिमं त्राताऽपि नो रक्षसि ।

मिथ्याकारुणिकोऽसि निर्घृणतरस्त्वत्तः कुतोऽन्यः पुमाञ्छश्वन्मारवधूभिरित्यभिहितो बुद्धो जिनः पातु वः ॥२॥

आबाहूद्रतमण्डलाग्ररुचयः संनद्धवक्षःस्थलाः सोष्माणो व्रणिनो विपक्षह्रदयप्रोन्माथिनः कर्कशाः ।

उत्सृष्टाम्बरदृष्टिविभ्रमभरा यस्य स्मराग्रेसरा योधा वारवधूस्तनाश्च न दधुः क्षोभं सं वोऽव्याज्जिनः ॥३॥

इति बुद्धस्तुतिः ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-02-27T02:21:43.2030000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अंडीं

  • स्त्री. एरंडाचें बीं , एरंडी . ( अव .) अंड्या . 
RANDOM WORD

Did you know?

पिंपळाच्या झाडाला फक्त शनिवारीच स्पर्श का करतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.