TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|नाट्यसंगीत|संगीत सौभद्र|
पावना वामना या मना । दे...

संगीत सौभद्र - पावना वामना या मना । दे...


’संगीत सौभद्र’ नाटकाची गोडी अवीट असल्यानेच हे नाटक १२० वर्षे प्रयोगरुपाने मराठी रंगभूमीवर अखंड गाजत आहे.

गर्भाच्या चालीवर

पावना वामना या मना ।
दे तव भजनी निरंतर
वासना ॥धृ०॥
श्रीवत्सांकित कौस्तुभधारिन ।
योगिजनांतररंजना ॥१॥
भो प्रर्‍हादपरा हरिरूपा ।
मत्तनिशाचरकंदना ॥२॥
नवतुलसीदलमालाभूषी ।
बलवद्भवभयभंजना ॥३॥
Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-12-23T22:02:37.4400000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

बुंद-बुंदसे गई वो हौदसे आती नहीं

  • ( हिं.) क्षुल्लक गोष्टीकरितांहि एकदां नापत झाली म्हणजे ती कितीहि मोठया गोष्टीनें भरुन येत नाहीं. एकदां बादशहा व बिरबल एकत्र बसले असतां बादशहा अत्तर लावीत होता त्याचा एक थेंब खालीं पडला 
  • तो फुकट जाऊं नये म्हणून बादशहानें जमिनीवरुन बोटानें पुसून घेतला व हातास लावला. हें बिरबलानें पाहून त्याच्याकडे जरा तुच्छतादर्शक दृष्टीनें पाहिलें 
  • कारण बादशहाला एक अत्तराचा थेंब फुकट गेलेला सहन होत नाहीं असें त्यास दिसून आलें. बादशहाच्या ही गोष्ट लक्षांत येऊन बिरबलाच्या मनांतील हा किंतु निघून जावा म्हणून त्यानें एका दिवशीं मजलसींत अत्तरांचे हौद भरुन ते लोकांच्या अंगावर उडविले. त्यावेळीं बिरबल बादशहाकडे पाहून म्हणाला कीं, ‘बुंदसे गईवो हौदसे आती नहीं. ’ ‘ आतां बोलावण्यांत काय अर्थ आहे ? बुंदसे गयी वो हौदसे नहीं अती. ’ -प्रतिज्ञा २७७. 
RANDOM WORD

Did you know?

मृत व्यक्तीच्या तेराव्याचा विधी काय असतो? त्या दिवसाचे महत्व काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site