TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पाळणे|
सुतार निर्गुणिचे तुजसाठीं...

पाळणा - सुतार निर्गुणिचे तुजसाठीं...

पाळणे - Palane are the marathi lullby songs usually sung at Naming Ceremony called "Barase" (बारसे). These are also sung while putting child to sleep in a swing.


निर्गुणाचा पाळणा

सुतार निर्गुणिचे तुजसाठीं आणवीले । पाळणे रंगित बनवीले ॥

चहुं बाजूला चिमण्या मोर बसवीले । पाळण्यांत बाळ निजवीलें ॥

निज निज बाळा रे झोंके देतां हात दुखला । गाणें गातां कंठ हा सुकला ॥

जाई जुई चमेली पुष्पांनीं पाळणा गुंफिला । न जाणों खडा । बाळाला रुतला ॥१॥

केव्हांची मी हालवितें न सुचे कामधाम आणि धंदा नीज रे बाळा गोविंदा ॥

रडे एकचि हा हरि मोठा बाजिंदा । कोणी घ्या मनमोहन मुकुंदा ।

काय सांगूं सखे झालें बाळ मसिं यंदां । घेत अलाबला या तीनदां ।

घ्या घ्या बायांनों पाळण्यांत हरि मुतला । न जाणों खडा बाळाला रुतला ॥२॥

कोणे पापिणीची दृष्‍ट लागली ग बाई । बाळ अगदिच स्तन घेत नाहीं ॥

काय सांगूं सखे उपाय करुं तरी काई । नेत्र झांकले उघडित नाहीं ॥

जिव झुरतो हा दुःखी बाळाचे पायीं । कोठेंचि मन लागत नाहीं ॥

कोणें सवतीनें भरला भिलावा उतला । न जाणों खडा बाळाला रुतला ॥३॥

रुप बाळाचें काय सांगूं तुजपाशीं । जसें भानु आलें उदयासी ॥

अहा रे भगवंता घडलें काय अशा पुतळ्यासी । तुझी कळा न कळे कोणासी ॥

जीव ध्यातो रे ध्यातो सदा तुजपाशीं । चला वेगें वैकुंठाशीं ॥

मनिं गडबडला जीव सेवेमधीं गुंतला । न जाणों खडा बाळाला रुतला ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-03T03:53:30.4730000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

किडळ

  • वि. ( महानु .) घाण ; मलिन ; कुश्चल ; हीन . ' याचा फार किडळ संस्कार आहे .' ( सं . कीटक ) 
RANDOM WORD

Did you know?

यज्ञोपवीत ( जानवे ) म्हणजे काय? त्याला किती दोरे असतात? त्याच्या गाठीला काय म्हणतात
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site