TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लोकगीते|अंगाईगीत|संग्रह १|

अंगाईगीत - मथुरेमध्यें अवतार झाला । ...

मोजक्या आणि शेलक्या शब्दांचा वापर करून निर्माण झालेलें अंगाईगीत काव्य प्रामाणिकपणें मनांत आलेल्या आईच्या भावनेचा आविष्कार करते.


अंगाईगीत

मथुरेमध्यें अवतार झाला । देव कृष्णजी जन्मासि आला । तोडुनीया बेड्या बंदी सोडिले ।

चरणाच्या प्रतापीं मार्गीं लागले । जो बाळा जो जो रे जो

गोकुळीं मध्यान्हिं देवाजी आले । नंदाच्या घरीं आनंद ल्यालें । गुड्या तोरणें शीघ्र लावीले ।

गननीं देवपुष्प नाचले । जो बाळा जो जो रे जो

तिसर्‍या दिवशीं वाजंत्री वाजे । नैवेद्या गर्जे कर्णाचे नादें ।

ऊठ ऊठ छंद नाचे गोविंद । जो बाळा जो जो रे जो

चवथ्या दिवशीं सटवाईची चौकी । लिंब डाळिंब नारळ आणीती ।

सगळ्या मिळूनी जिवत्या काढीती । जो बाळा जो जो रे जो

पांचव्या दिवशीं पाटा पूजन । बांधिली फुलवरा वाट्या तोरण ।

सरी साखळी टोपडं अंगडं । जो बाळा जो जो रे जो

सहाव्या दिवशीं सटवीचा फेरा । गोपा बाळासी आवरून धरा ।

रात्रीच्या वेळीं लावा अंगारा । जो बाळा जो जो रे जो

सातव्या दिवशीं श्रावणि पूजन । हळदीकुकवाचें वाण करीन ।

पान सुपार्‍या सर्व्या वाटीन । जो बाळा जो जो रे जो

आठव्या दिवशीं आठवीं चिंतीतें । गोपा बाळाला नववी शिणीतें ।

सुइणी घेऊनी जाग्रण करीते । जो बाळा जो जो रे जो

दहाव्या दिवशीं बळीं राजा पूजीती । नगरच्या नागी धाऊनि येती ।

गोपाच्या जोडीला बळीराणा घेती । जो बाळा जो जो रे जो

बाराव्या दिवशीं बारसं करीती । पक्वान्नाचा सारा थाट उडवीती ।

लाडू बर्फीनीं ताटं भरीती । जो बाळा जो जो रे जो

पुत्र जन्मला देखोनि नयनीं । हिरा शोभला जैसा कोंदणीं । पूर्वेचा चंद्र जातो अस्तमानीं ।

त्याला देखूनी लज्जित मनीं । जो बाळा जो जो रे जो

रत्‍नजडित पिंपळपान शोभतें भाळीं । नयनाच्या कोरां काजळ घाली ।

दंडीं बाजूबंद मुद्रिका करीं । पायींचे तोडे पैंजण वरी । वाळ्याचा नाद उमटतो दारीं ।

सोन्याचा दाब कमरेच्या वरी । मोत्यांची कंठी त्यावर सरी । यशोदा बसली मंचकावरी ।

नांव ठेवीलें परब्रह्म हरी । जो बाळा जो जो रे जो

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2007-12-25T23:38:47.5630000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ओंटी

 • स्त्री. १ लुगडें किंवा धोतराचा घोळ , खोळ ; पदराचा किंवा उपरण्याचा घोळ ; खोलगट भाग ; ओंटा . ' फुलें ओंटीत घेऊन ये .' २ स्त्रीच्या नेसलेल्या लुगड्याच्या ओंच्यांत किंवा पदरांत तांदूळ , सुपारी , हळकुंड , नारळ इ० घातलेले पदार्थ ; ओंटीत घालावयाचे पदार्थ . ( का . उडि = ओंचा , ओटी ; प्रा उअट्‌टी = लुगड्याची गांठ , नीवि .) 
 • स्त्री. १ ( गाय , म्हैसा इ० ) जनावराची कांस . २ बेंबीच्या खालच्या व गुह्मांगाच्या वरचा भाग . ( का . उडि = कंबर , कटिप्रदेश ; तुल० सं . ऊधस् ) 
 • ०भरणें  १ सुवासिनीच्या ओटींत फळें , फुलें तांदुळ वगैरे घालणें ; ओंटी - भरणविधि करणे . ' गतधवा स्त्रिया येउनि । ओंटी भरिति मृत्तिका घेउनि । ' ' आजच ओटी भरण्याचा समारंभ कांहींसा मामींच्या हौसेखातर ... ... व्हावयाचा होता .' - झामु . २ वाड्निश्चयाच्या वेळी वधूच्या ओटीचाव विधि करणें . - ऐरापुत्र ३३७ . ३ ( ल .) जीवदान देणें ( मुलास , नवर्‍यास ). ' वैद्य बोवा माझ्या मुलाला बरें करुन माझी ओटीं भरा . ' भरल्या ओटीनें - १ सुखरूप प्रसृत होऊन मुलासह . २ सवाषणपणीं . 
 • ०करणें ( गाय इ०कांनीं )- गरोदरपणीं विण्याच्या पूर्वी त्यांची ओंटी ( कांस ) परिपुष्ट होणें . ओटींत घालणें - सक्रि . १ दत्तक देणें . ' ती कशी बरं आपला मुलगा तुझ्या ओटींत घालील ?' २ पदरीं बांधणें . ' हा अन्याया तुम्ही उगीचच्या उगीच माझ्या ओटींत घालीत आहां !' ३ आश्रयार्थें स्वाधीन करणें ; हवालीं करणें . ' पोरीला मी तुमच्या ओटींत घालीत आहे , तिच्या पोटच्या मुलीप्रमाणें सांभाळ करा . आपुलकींचा भाव ठेवणें . ओटींत देणें - सक्रि . १ दत्तक घेणें . २ आपलासा म्हणणें ; आपुलकीचा भाव ठेवणें . ओटीत देणें - सक्रि . दत्तक देणें ; स्वाधीन करणें . 
RANDOM WORD

Did you know?

Do we have copyrights for everything published on this website?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.