TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग|
ज्ञानदेवउभाजोडोनीहस्त ॥ ...

अभंग २ - ज्ञानदेवउभाजोडोनीहस्त ॥ ...

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जीवंत समाधी घेतली, त्याने प्रभावित होऊन नामदेव महाराजांनी अभंग लिहीले.


अभंग २

ज्ञानदेवउभाजोडोनीहस्त ॥ भक्तपहातीसमस्त ॥ विठोजीम्हणेकळलास्वार्थ ॥ याज्ञानांजनाचा ॥१॥

कैसेंओळखलेंत्याज्ञाना ॥ समाधानतयाध्याना ॥ मनींनाठवेंमीतूंपणा ॥ समाधिखुणाज्ञानासी ॥२॥

मगम्हणेविठोजीदातार ॥ समाधीतुजनिरंतर ॥ आतांप्रस्थानकरींसाचार ॥ मजनिरंतरआठवीं ॥३॥

कैसेपरीपूर्णवोळलें ॥ आपण समाधिरूप झालें ॥ मनातेंमनसमरसलें ॥ विठ्ठलस्वरूपीं ॥४॥

दशमीप्रस्थानाचासमयो ॥ एकादशीजागर उच्छावो ॥ द्वादशीक्षीराब्धिमोहोत्सवो ॥ ज्ञानदेवेंकेला ॥५॥

त्रयोदशीम्हणेपांडुरंग ॥ कांहींनकरींगाउद्वेग ॥ अळंकापुरींसमाधीप्रसंग ॥ करींकरींलवलाह्यां ॥६॥

मातारुक्मिणीवाढीताटीं ॥ विठोजीम्हणेउघडीदृष्टी ॥ तुजमजआहे नित्यभेटी ॥ येईपंढरीये ॥७॥

नामाम्हणेज्ञान उदयो ॥ अळंकापुरींसिद्धसमयो ॥ परीविठ्ठलीं मुरालाभवो ॥ याज्ञानदेवाचा ॥८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2007-12-14T04:42:57.6300000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

BHADRAMATĀ (BHADRAMANĀ)(भद्रमता)

RANDOM WORD

Did you know?

मृतव्यक्तीच्या तेराव्याच्या जेवणात कोणकोणते पदार्थ करतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.