TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग|
श्रीगणेशायनमः ॥ ज्ञानदेवम...

अभंग १ - श्रीगणेशायनमः ॥ ज्ञानदेवम...

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जीवंत समाधी घेतली, त्याने प्रभावित होऊन नामदेव महाराजांनी अभंग लिहीले.


अभंग १

श्रीगणेशायनमः ॥ ज्ञानदेवम्हणेविठ्ठलासी ॥ समाधानतूंचिहोसी ॥ परीसमाधिहेतुजपासी ॥ घेईनदेवा ॥१॥

नलगेमजभुक्ती ॥ नलगेमज मुक्ती ॥ तुझ्याचरणींअती ॥ थोराआर्ती ॥२॥

विठोजीम्हणेज्ञानदेवा ॥ ज्ञानसागराअनुभवा ॥ चनेंचिविसावा ॥ झालामज ॥३॥

ऐकेज्ञान चक्रवर्ती ॥ तूंतंवज्ञानाचीचमूर्ती ॥ परीपुससीजे आर्ती ॥ तेकळलीमज ॥४॥

एकएकअनुभव कृपा ॥ पदांतरेंकेलासोपा ॥ तरीयांतमाझीकृपा ॥ सकळहीवोळली ॥५॥

ज्ञानदेवाचरणींमिठी ॥ नेंसीपडलीएकेगोठी ॥ दृश्यादृश्यझालीएक भेटी ॥ प्रत्यक्षभेटविलेंसी ॥६॥

करठेउनीकुरदृष्टी ॥ प्रत्यक्षभेटविलेंसी ॥६॥

करठेउनीकुर ॥ सर्वांगन्याहारन्याहाळी ॥ म्हणेतुवां घेतलीजेआळी ॥ तेसिद्धीतेंपावेल ॥७॥

नामा उभा ॥ असे सन्मुख ॥ थोरखेददुःख ॥ म्हणे ज्ञानांजनमहासुख ॥ समाधीघेतसे ॥८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2007-12-14T04:39:52.6730000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

overhead railway

  • उपरि लोहमार्ग 
RANDOM WORD

Did you know?

कोणती वस्तु खाण्यातून वर्ज्य अथवा तिचा त्याग केल्याने काय पुण्य किंवा फळ मिळते?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.