TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

लावणी - बाजीराव कारकीर्द लावणी

अनंत फंदीने लावण्ययुक्त रचना करून मराठीत लावणी अमर केली.


बाजीराव कारकीर्द लावणी

दुनयेला तिळमात्र उपद्रव काडी नसावा । उलटा सुलटा आया जमाना आतां कधीं चक बसावा ॥ध्रु०॥

दुनयेमध्यें लोक बांडे अनर्थ मोठा करतात । शेत कापुनि त्या कुणब्याचें त्याला बिगारी धरतात ।

वड पिंपळ तोडुनि मोकळे केवढे धर्म आचरतात । घरांत कडबा असला म्हणजे महार पोर आंत शिरतात ।

हत्ती घोडे उंट बैल खुप सलिदा कसावा । मालधन्यानें उगाच आपला पाहत तमाशा बसावा ।

घ्या घर तुमचें दुनयेला तिळमात्र उपद्रव काडीमात्र नसावा । उलटा सुलटा आया जमाना आतां कधीं चक बसावा ॥

नल पिंगल दो सवत्सर हुमजुसकु दुख पैदा । दोदिन घरमे चुप बैठो हाय हुवाजी तुमकु बैदा ।

आपने दिलकी क्या खबर हये तुम कहते बैदा बैदा । सचे आदमी भुके मरते झुटा खावत हय मैदा ।

देऊन दस्ता खांद्या वरता फिरुन सोटा धरावा । देख आगाऊ चलना यारो घेऊन द्याना विसावा ।

लई शीण झाला । दुनयेला तिळमात्र० ॥२॥

खेडीं पाडीं भलताच लुटितो कुणब्याचा जीव उदासला । सुपें टोपलीं बिगार वाहतां बाहतां बिट्टा वासला ।

ज्याच्या घरावर हल्ला तो कुणबी ओझ्यानें त्रासला । चल तेरे जोरुकु चोदु देऊं धक्का पाडूं पासला ।

शरिराची अवघी अवस्था भगवंताला पुसावी । मारी सोटे घेतो झोले बैल भाडयाचा कसावा । चल पळ मोहरं ॥३॥

मागें जाणे जोशी सांगत होते राजीक होईल । रक्ताचे पूर वाहतील नवी मुद्रा उभी राहील ।

कुणी कुणाचें नोहे अति एकंकार होईल । येतील टोपीवाले अशी कांहीं दिवस झुळुक वाहील ।

झाले बाजीराव धणी आतां पृथ्वीला आनंद असावा । जुने मुत्सदी घरीं बसविले दोन दिवस घ्या विसावा ।

लई शिण झाला ॥दुन० ॥४॥

शिपाई थेसो फर्जी हो गये आपने आपने जगा मगन । लाल अखिया कहर कहर उसे रह्मा दो बोटं गगन ।

चल पाटील थोडा जलदी लाव देऊ धका पाडूं सदन । चल तेरे जोरुक चोदु खडा रहे व क्या होवे अलग ।

करो खुदाकी बंदगी यारो उचे मालसे बिकावोंमे । फंदी अनंद कहे उलटी दुनया । किदरसे शिकशिकावोंगे ।

मै चुप बैठ० ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2007-12-24T21:24:51.6900000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

दरिया

  • दर्या पहा . 
  • पु. १ समुद्र ; मोठी नदी ; सरोवर ; पाण्याचा मोठा साठा , विस्तार . कचभुजचे गुराबेची लढाई सालमजकुरी दर्यात होऊन - वाडसमा १ . ११ . २ ( कु . ) मोठी खाडी . [ फा . दर्या ] दर्याई - वि . समुद्रावरील ; आरमारी . दर्याई व खुशकी फौजा . [ फा . ] दर्याक मारप - सक्रि . ( गो . ) समुद्राला बळी देणे . दर्याखोबरे - न . खोबर्‍यांतील एक जात ; झेरीगोठला . - मुंव्या १४९ . 
  • ०गर्क वि. समुद्राने बुडविलेली ( गांव , जमीन ). दर्यात दर्यामे खसखस पु . अतिशय मोठ्या वस्तूंशी अगदी क्षुल्लक वस्तूची तुलना . दर्यादर वि . ( गो . ) चांचा ; लुटारु . 
  • ०महाल पु. नदी , सरोवर इ० कांच्या कांठी बांधलेला वाडा . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

मंदार गणेश उपासनेची सविस्तर माहिती द्यावी.
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site