TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

संदर्भ - भाऊ बहिण ६

पहाटेच्या पारी जात्यावर दळण दळताना स्त्रीया सहज गाणी म्हणत.


भाऊ बहिण

चाकर्‍या असत्या बंधू,

तुझी चाकरी खुंयच्या खंडा ?

नेणती भावजय

बांधिली तुझ्या देडा ।७६।

वाडीचा कलावत

माका म्हणता व्हनीबाई

लाडक्या बंधू माझ्या

तुझा त्याचा रे नातां काई ? ।७७।

बारा नि बईलाची

रवळ्यार मळणी

लाडको बंधू माझो

सोना घालीता गे चाळणी ।७८।

गांईचे गोठणीर,

कोण मुरली वाजईता

लाड्को बंधू माझो

सोना घालीता गे चाळणी.

गाईचे गोठणीर,

कोण मुरली वाजईता

लाडको बंधू माझो,

जने गाईला बोलविता ।७९।

लामनी माझे केस

मातेने वाढविले

तेलाचे नि डबे

माझ्या पित्यान पुरयिले,

आमाड्या भोवती गौणो

माझ्या बंधून शोभियिलो ।८०।

खाऊच्या पानासाठी

शेजी पडली माझ्या गळा

लाडक्या बंधू माझ्या

चल जाऊया पानमळया ।८१।

भरल्या बाजारात

केदवळ मींया उभी.

लाडको बंधू माझो

चोळ्ये रंग शोधी. ।८२।

वाटेचा वाट सुरु

ईच्यारी माझा घर

हातात पोईतर,

बंधू माझ्या तो मईतर. ।८३।

साळीच्या तांदळाचा

शिजान झाला मेंन.

लाडक्या बंधू माझ्या

तुझ्या गजाली गेला ध्यान ।८४।

भरताराची खूणा

अस्तरी त्याची जाणा

वटडील भावजय

हाती चुनाळ मूठी पाना ।८५।

वडील भाऊजयी

तिचा बोलणा अहंकाराचा

नेणतो बंधू माझो

राजीया शंकराचा ।८६।

सान सरग्याची

नथ पडली गालावरी

वडील भावजय

राणी धुळीता भानावरी ।८७।

फातोड पार झाली

कोगूळ बसली मेजा

लाडक्या बंधू माझ्या

शुभ शकुन झालो राजा ।८८।

तिनानी सानू झाल्या

तिन खेळाच्या तीन येळा

नेणत्या तान्ह्या बाळा

बीद सोडुन दारी खेळा. ।८९।

तिनानी सानू झाल्या

बाहेर माझे चित्त

नेणता तान्हा बाळ

दारी खेळता रघुनाथ ।९०।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-01-17T19:18:59.9670000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

धनु

  • पुन . १ धनुष्य . मुसळाचे धनु नव्हे हो सर्वथा । पाषाण पिळितां रस कैचा । - तुगा ४२१० . २ कापूस पिंजण्यासाठी वापरण्यांत येणारे धनुष्य . ३ वर्तुळाचा अर्धा भाग ; वर्तुलखंड . ४ मेषादि राशिपासून नववी रास . ५ चार हातांचे परिमाण ; चार हात लांबी . धनु रे धनु भणतु । राऊते बरवतांति । - शिशु ५६५ . धनुकणे - उक्रि . ( कापूस पिंजणे , कांतणे . धनुक - धनुष्य . पांच सते धनुका । उचलीली एके वेळे । - उषा १३ . 
  • ०कली १ लहान धनुष्य . २ धनकुंबी ; गलोल . ३ कापूस पिंजण्याचे धनुष्य . धनुःफल , धनुष्फलक न . वृत्त परिघाच्या विवक्षित खंडाची मापणी ; वर्तुलखंडाचे माप ; ज्याफल . [ सं . ] धनुरासन न . पोटावर उपडे निजून हात पाठीकडे नेऊन पाय उचलून दोन्ही पाय दोन्ही हातांनी टाचांशी घट्ट धरावे . नंतर डोक्याकडे व पायाकडे तोल निरनिराळ्या वेळी झुकेल असे करावे . त्याच्यायोगे अन्नपचन होते . धनर्गुण पु . धनुष्याची दोरी ; ज्या . [ सं . ] धनुर्धर धारी वि . १ धनुष्य धारण करणारा ; धनुष्याने लढणारा ; तिरंदाजी करणारा . तेथ बाणावरी धनुर्धर । वर्षताती निरंतर । - ज्ञा १ . १६६ . २ ( ल . ) शास्त्र , कला इ० कांत निपुण ; पंडित ; तज्ज्ञ . [ सं . ] धनुर्मध्य पु . ( धनुष्याचा मध्य ) धनुष्याच्या दोरीस ज्या ठिकाणी बाण लावितात ती जागा . [ सं . ] धनुर्मार्ग पु . वक्ररेषा [ सं . ] धनुर्मास पु . १ ( ज्यो . ) धनुराशीत सूर्य येतो तो काल . यावेळी धन संक्रांत असते . २ ( ल . ) या राशीस सूर्य असतां सकाळी धनुर्लग्न आहे तोपर्यंत देव नैवेद्यादि पूर्वक करावयाचे भोजन ; झुंझुरमास . [ सं . ] धनुवाड , धनुवाड धनुर्धारी ; धनुष्य धारण करणारा . दोघे धनुर्वाडे संपूर्ण । तुज मारिती विंधोन बाण । - भारा किष्किधा १ . ३५ . धर्मु तो अवयेवां वडिलु । अर्जुनु धनुवाडा कुशलु । - गीता १ . ३१४ . धनुर्वात पु . ज्यांत शरीर धनुष्याकृति होते तो वातविकार . याचे अंतरायामवात व बहिरायामवात असे दोन प्रकार आहेत . [ सं . ] धनुर्विद्या स्त्री . लक्ष्य भेदण्याचे व तीर मारण्याचे शास्त्र ; धनुष्य वापरण्याची विद्या . [ सं . ] धनुर्वेद पु . एक उपवेद ; धनुर्विद्या ; भारतीयांचे युद्धशास्त्र . या वेदांत शस्त्रे , अस्त्रे , युद्ध करण्याचे प्रकार , वाहने इ० अनेक गोष्टीचे विवेचन केले आहे . आइके कुटिलालकमस्तका । धनुर्वेदत्र्यंबका । - ज्ञा १० . २१५ . [ सं . ] धनुशाखा स्त्री . एक वेलि . हिच्या तंतूपासून धनुष्याच्या दोर्‍या करीत . धनुष्कोटि पुस्त्री . १ धनुष्याचे टोक . २ रामेश्वरजवळचे एक तीर्थस्थान . धनुस्तंभ पु . शारीरिक विकार ; एकाएकी झटका येऊन अंग धनुष्याप्रमाणे वांकणे ; धनुर्वात . 
  • ना. कोदण्ड , चाप , धनुकली , धनुष्य , शरासन . 
  • m  A bow. 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

गणपतीची सोंड कोणत्या दिशेला वळली आहे, यावरून पूजाअर्चेचे कांही धर्मशास्त्र आहे काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site