TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

संदर्भ - भाऊ बहिण ३

पहाटेच्या पारी जात्यावर दळण दळताना स्त्रीया सहज गाणी म्हणत.


भाऊ बहिण

सोन्याचा शेजफूल,

रुप्याच्या पाकिटात

लाडको बंधू माझी,

दत्तात्रयाच्या नाटकात ।३१।

आई बापाच्या गे जीवा,

मीया वाढल्य जीवाशी.

दिल्या गे घराशी

मीया पडलूय दुरवाशी ।३२।

बापान दिली लेक,

आपला साया केला

माटवाच्या नि गे दारी

हाती धरून दाया दिला ।३३।

भावान दिली चोळी,

भावजय डोळे मोढी,

नको रे तुझी चोळी,

तुझ्या शब्दाची मला गोडी ।३४।

भावान दिली चोळी

भावजय देईना सुय दौरो

पाठीचा बंधू खरो

मीया बघीन तुझो तोरो ।३५।

भाऊनि गे आपलो,

भावजय लोकांची.

जानीया गोनावली

सरपोळी गोपाची. । ३६।

शिकारी जात्या बंधू,

तुझी शिकार किती दूर

बंधुच्य़ा खानावर,

शिंगाडया रे तुझा शिर ।३७।

शिकार्‍या जात्या बंधू,

नको मारु त्या हरीणीला.

पिलाच्या मरणीला,

माझ्या गळीची आन तुला. ।३८।

चाकरे जात्या बंधू,

तुझी चाकर शरतीची

अस्तरी पिरतीची,

रजा घेरे महिन्याची. ।३९।

दिवस माऊळ्लो

कनेरनी खाली गेलो

लाडक्या बंधू माझ्या

जोता सोणूचो वेळ झालो. ।४०।

दिवस माऊळलो

बांद्या वाडीच्या तळवटी,

शाईची पूडी,

बंधु तुझ्या रे कनवटी ।४१।

साऊली परतली,

दारीच्या हसनाची

वाट मींया बघी

माझ्या पाठीच्या रतनाची ।४२।

साऊली परतली,

पर्वत डोंगराची

वाट नि मींया बघी,

माझ्या पाठीच्या रतनाची ।४३।

माझ्या नि पोरसात,

फुलली दाणी रोज.

लाडको बंधू माझो

आपल्या मावाडया मारी मौज ।४४।

पाऊस नि गे लागे

लागेता हडेतडे

बंधूच्या गावाकडे

थूंय पिकले वेलदोडे. ।४५।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-11T21:00:17.0730000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

history play

  • ऐतिहासिक नाटक 
RANDOM WORD

Did you know?

हिंदू धर्मियांत मृत माणसाचा दहावा, तेरावा आणि चौदावा कां करतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.