TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

संग्रह १२१ ते १४०

लहान लहान पण यमकबद्ध अशा वाक्यरचनेतून स्त्रिया आपल्या पतीचे नाव कुशलतेने गुंफून घेतात, त्या प्रकाराला उखाणा म्हणतात.


संग्रह १२१ ते १४०

१२१.

पिकलेल्या पानांत बदाम घातले किसून

x x x रावांना विडा देतें पलंगावर बसून .

१२२.

चहा केला, चिवडा केला, कॉफी केली ताजी

x x x रावांचं नांव घेतें सर्वांची होती म्हणून मर्जी.

१२३.

मोठमोठया आकाराचे मोतीं वेचून काढले बारा

x x x रावांचे नांव घेतें माझं नांव तारा.

१२४.

सोन्याची बुगडी, मोत्यांचा कळस

x x x रावांचं नांव घेण्याला मला नाहीं आळस.

१२५.

आले राम सीता न्‌ लक्ष्मण दीर,

x x x रावांचं नांव घेतें मंडळींनो व्हा स्थीर.

१२६.

काळ्या गाईचें लोणी, कड कड कढविलें,

x x x रावांचे महालांत कारंजें उडविलें.

१२७.

हापूस आंबा पायरी, त्याच्या केल्या फोडी,

x x x रावांच्या आंगठीवर राधाकृष्णाची जोडी.

१२८.

दारीं होती तुळस, तिला घालते पळी पळी पाणी, पहिली होती आईबापांची

तान्ही आतां झालें x x x रावांची राणी.

१२९.

मी होतें मळ्यांत, चंद्र दिसतो तळ्यांत

x x x रावांच्या नांवानें मंगळसूत्र बांधतें गळ्यांत.

१३०.

समुद्रात आली भरती, नदीला आला पूर

x x x रावांच्यासाठीं आईबाप केले दूर.

१३१.

गणपतीच्या डोक्यावर ठेवलें हिरेमाणकांचें छत्र

x x x रावांच्या नांवानें बांधतें मंगळसूत्र.

१३२.

सोळा वर्षांपर्यंत होतें माहेरच्या मायेंत

x x x रावंच्यासाठीं जाईन सासरच्या छायेंत.

१३३.

विद्येचा नसावा अभिमान, श्रीमंतीचा नसावा गर्व

x x x रावांचं नांव घेतें ऐकत आहेत सर्व.

१३४.

द्वारकेचा राजा, पाठीराखा द्रोपदीचा

x x x रावांना मी घांस देतें साखरभाताचा.

१३५.

आप्तांची भेट प्रेमाला येते भरती

x x x रावांची जोड हीच जीवनाची पूर्ती.

१३६.

स्वराज्याच्या बागेमध्यें गांधी झाले माळी

x x x रावांचं नांव घेतें वरातीचे वेळीं.

१३७.

वसंत ऋतूंमध्यें जशी येते कोकीळेची चाहूल तशीच मी टाकीतें

x x x रावांच्या घरामध्यें पाऊल.

१३८.

जिजाईनीं केला शिवादेवीला नवस,

आज x x x चा आला भाग्याचा दिवस.

१३९.

नमस्कार फुकाचा, आशिर्वाद मोलाचा

x x x रावांचा संसार करीन मी सुखाचा.

१४०.

श्रीकृष्णाची राधा, शंकराची पार्वती

x x x च्या जोडीला आशीर्वाद देती.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-11T21:02:44.2370000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

घांट

  • स्त्री. १ घसा ; घशाचा बाहेरील भाग ; घांटी ; कंठ , कंठमणि . गेलें घांटीं झालें माती . २ गळा ; कंठ ; आवाज . [ सं . घाट ] ( वाप्र . ) घांटीं फुटणें - १ ( मुलाच्या ) आवाजांतील कोमलता जाऊन तो मोठा , प्रौढ होणें ; हें ( मुलगा ) वयांत येण्याचें लक्षण आहे . घांटीं फुटला = बदसूर झाला . २ ( गाणार्‍याचा ) आवाज घोगरा होणें ; स्वरभेद होणें ; स्वर बिघडणें ; आवाज चिरकणें , बसणें ; घांटीं शेंदूर ओतणें - ( पेय , खाद्यपदार्थांत मिसळून ) शेंदूर गिळावयाला , खायला लावणें ; प्रतिपक्षीय गवयाचा कंठ बिघडविण्याकरितां ही युक्ति करतात . सामाशब्द - 
  • स्त्री. १ घंटा ; जनावराच्या गळयांतील घंटा . वाजती शंख घांटा । मी जाते वैकुंठा । - मसाप २ . १ . २२ . २ ( उप . ) गुप्त गोष्ट सर्वांना सांगत सुटणारा , चोंबडा , चहाडखोर माणूस , बोंबल्यागणेश ; जिभेचा , कानाचा हलका ; लुतरा ; गजघंटा . [ सं . घंटा ] ( वाप्र . ) घांटेखालीं उभें राहणें - ( शपथेचा एक प्रकार ) शपथ घेणें . सामाशब्द - 
  • ०कोर स्त्री. गळयाचा भाग ; नरडी . असें कुभांड करून दांड होऊन भांड धरिसी घाटकोर । - होला ३७ . [ घाट + कोर = कड , बाजू ] 
  • ०कार वि. ( गो . ) घंटा ओतणारा शिल्पकार . [ घांट + करणें ] 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

गणपतीचे प्रकार किती व कोणते?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site